FSIE demana activació dels acords amb concertada

Pactar un calendari per a les pagues extraordinàries d’antiguitat

Increment de la dotació fixa per atenció a la diversitat
-----------------------------
La Consellera s'ha compromès a convocar una nova reunió de la Mesa i a crear comissions de treball
 
Tall de video d'IB3 Notícies Vespre

Ahir dilluns dia 10 de novembre va tenir lloc una reunió de la Mesa de Concertada amb presència de la Consellera d'Educació, Núria Riera, i els directors generals Miquel Deyà i Bartomeu Isern. Els dos punts de l'Ordre del dia eren Pressuposts de 2015 i condicions laborals dels treballadors de l'escola concertada.

Sobre els pressuposts, els tècnics de la Conselleria posaren l'accent en l'increment de la partida i en l'abonament d'un 24% de la paga extra de 2012. En aquest punt, FSIE recordà que reclamam el retorn de la paga íntegra i demanà si el procés de devolució continuaria l'any 2016; la resposta va ser que aquest assumpte no depenia de l'administració autonòmica.

Però no tot són alegries: FSIE lamentà la nova suspensió, via Llei de pressuposts, de l'Acord de 2008, i demanà la seva reactivació, almanco en el que fa referència a les pagues de 25 anys del Vè Conveni.

Quant a la situació laboral, Antoni Sacarés, Secretari de FSIE-Illes Balears, va fer observar com les congelacions i retallades dels darrers anys han rebaixat de manera greu el poder adquisitiu dels treballadors de concertada i va aprofitar per fer un resum de gran part de les demandes dels docents concertats:

-       Activació de l’Acord de 2008: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat de 25 anys corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.

-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys del VI Conveni.

-       Revisió a l’alça de la dotació bàsica per atenció a la diversitat, almanco amb els mateixos criteris de ràtios que a l’escola pública.

-    Que la Conselleria respecti el dret a la conciliació laboral-familiar en relació a les reduccions de jornada per cura de fills menors de 12 anys.

-       Finançament de la jubilació parcial anticipada

-       Els PT cobrin les hores que fan a Secundària com a tals.

-  Revisar la quantitat que es dóna als centres per subvencionar el personal ATE

No donant resposta concreta a cap petició, s'ha decidit, per part de la Consellera i a petició de FSIE , convocar les organitzacions presents a una nova reunió i crear un grup de treball per tractar aquestes i altres qüestions per si és possible arribar a acords i solucionar problemes.

 mesaconcertada

Miquel Deyà, Director General de Personal Docent, saluda, abans d'iniciar la reunió a Antoni Sacarés, Secretari General de FSIE-Illes Balears

 

FSIENACIONAL

Hay 125 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM