FSIE aconsegueix dos bons compromisos de la Conselleria d'Educació

CONCILIACIÓ VIDA LABORAL-FAMILIAR: el treballador concertat podrà decidir el període de reducció de jornada per cura de fill tal com marca l'Estatut dels Treballadors.

DESCOMPTE PER DIA DE VAGA: s'aplicarà des d'ara el mateix tipus de descompte als de la Concertada que s'aplica als docents públics.

Avui divendres 14 de novembre, el Secretari General de FSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés, s’ha reunit amb el Director General d’Educació i Personal Docent, Miquel Deyà, per a tractar una sèrie de temes laborals relatius als docents de Concertada propis d’aquest departament. La reunió ha estat conseqüència d’allò acordat a la Mesa de Concertada de dilluns passat. FSIE s’ha trobat amb un Director General d’Educació, comprensiu, dialogant i amb ganes de millorar allò que els pressuposts ho permetin.

Compromisos adquirits per part de la Direcció Gen. de Personal Docent:
-       Que la Conselleria respecti el dret a la conciliació laboral-familiar:
o   Es tracta d’una demanda en la qual ha vengut treballant FSIE durant tot aquest any i sobre la qual ja havíem registrat 3 reclamacions.
o   Detall: segons l’Estatut dels Treballadors, els treballadors i treballadores tenen dret a demanar una reducció de jornada per cura de fill menor de 12 anys. L’ET diu que és el treballador qui estableix el període de gaudi d’aquesta reducció, així com el percentatge de reducció i l’horari. La Conselleria no deixava fins ara que els docents concertats gaudissin plenament d’aquest dret perquè els obligava a prendre períodes de reducció de jornada de tot un trimestre escolar i, a més, això ho feia “de facto”, sense que figuràs de forma escrita a les instruccions que es donen als centres concertats.
o   Compromís: Miquel Deyà s’ha compromès a fer valer aquest dret des d’avui mateix a tot aquell docent de concertada que així ho sol·liciti, sempre i quan no es produeixi un cas d’abús de llei. I així ho farà saber als directors dels centres concertats.
-       Que s’apliqui el mateix descompte per dia de vaga que als docents de l’escola pública.
o   Detall: arrel de les vagues contra el TIL, FSIE va poder comprovar com la Conselleria no aplicava el mateix criteri de descompte per dia de vaga als concertats que als públics. Als treballadors concertats se’ls va aplicar un descompte 0’4 punts més alt que als públics, cosa que FSIE va considerar com un càstig afegit.
o   Compromís: el Director General d’Educació s’ha compromès a donar les ordres necessàries perquè s’apliqui el mateix tipus de descompte per dia de vaga als concertats que als públics.
Altres temes tractats a la reunió:
-       Activació de l’Acord de 2008: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat de 25 anys corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.
-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys del VI Conveni.
-       Pagament vacances estiu a substituts.
o   Aquests tres darrers punts queden pendents d’una reunió amb la Consellera.
-       Finançament de la jubilació parcial anticipada:
o   El Director General s’ha compromès a donar les instruccions perquè s’activin els tràmits perquè es pugui finançar la jubilació parcial dels qui s’hi acullin dins del 2015.Ç
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

FSIENACIONAL

Hay 80 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM