NOVETATS DESPRÉS DE LES DARRERES REUNIONS AMB CONSELLERIA
 
 
L’Acord del deute es renegociarà

A partir de la propera setmana s’iniciaran les negociacions per a un nou Acord de pagament d’endarreriments, donat que l’Acord de juliol de 2014 no s’ha fet efectiu per un defecte de tramitació. La Conselleria proposa per a 2015 pagar el 40% del deute en un únic abonament que es faria efectiu, si s’arriba a un nou acord, una vegada acabada la nova tramitació normativa. Tot això situa la possible data de cobrament sobre finals del mes d’abril.
 
 
Es pagaran les jubilacions parcials de 2015

La Conselleria ha assegurat el finançament corresponent per a cobrir les jubilacions parcials que es produeixin durant l’any 2015.
Es comunicarà a les empreses mitjançant el GESTIB.

El 24’04 de l’extra de 2012 es cobrarà per març

El 24’04% de l’extra de 2012, es cobrarà amb la nòmina de març.
Els qui actualment no estan en nòmina tenen com a termini fins a 18 de juny per a presentar les sol·licituds.
FSIE reclama el 100% de la paga extra i en té una demanda presentada davant dels tribunals.


Període de reducció de jornada o d'excedència per cura de fill/familiar:
Els treballadors podran concretar l’inici i el final dels períodes de reducció de jornada i d’excedència

La Mesa de Concertada ha donat el vist i plau a la proposta de la Conselleria d’una nova regulació funcional dels permissos de reducció de jornada per cura de fill o familiar o d’excedència. Bàsicament consisteix en deixar que sigui efectiu el dret del treballador/a a concretar quan vol iniciar i finalitzar aquests períodes, i no com fins ara que la Conselleria marcava períodes trimestrals, incloent les vacances.

Si les empreses o la Conselleria evidencien abús de dret posaran en marxa els mecanismes de control perquè això no es produeixi.

Aquesta mesura entrarà en vigència a partir de dimecres dia 4 de març i també tendrà retroactivitat des de l’inici del present curs 2014/15.
FSIE-Illes Balears ha retirat la denúncia contra la Conselleria que havia interposat davant Inspecció de Treball per aquest tema.


Pagues 25 anys

També es convocarà Mesa Tècnica en els pròxims dies per acordar un redactat que impedeixi la prescripció del dret a la paga als afectats pel VI Conveni.

Per a totes les pagues pendents (V i VI convenis), el Director General d'Educació, Antoni Vera, diu que l’Administració assumeix el dret i el deute, encara que en postposa el pagament.
A la Mesa, FSIE ha insistit en l’inici d’una negociació urgent perquè la Conselleria reconegui el dret a les pagues de 25 anys per als treballadors afectats pel VI Conveni, una vegada que els del Vè ja ho tenen reconegut amb l’Acord de 2008.


Aplicació LOMCE

La Conselleria diu que té la intenció clara de que no es perdin llocs de treball i que s’està treballant perquè tots els centres, inclosos els d’una línia, puguin oferir tots els itineraris ESO.
Des de Conselleria també s’ha informat que, des del MEC, arribarà una dotació econòmica que cobrirà el 50% de les noves despeses que produirà la introducció del itineraris LOMCE a 3r i 4t d’ESO.
 
 
FSIE demana reducció horària pel professorat d’ESO de concertada

Sobre l’aplicació de la LOMCE a Secundària, FSIE ha reiterat la seva posició sobre la conservació dels llocs de treball i la no pèrdua d’hores de feina del professorat. Hem demanat una dotació horària suficient per a mantenir com a mínim les plantilles actuals i per a garantir la viabilitat dels centres concertats d’una línia. També perquè aquests centres puguin oferir tota l’optativitat que recolleix la llei, així com els programes de millora (PMAR).

FSIE ha estat l’únic sindicat que ha demanat una reducció de la càrrega lectiva del professorat concertat de secundària per davall de les 24 h actuals. Una mesura que cerca l’equiparació amb les hores de pissarra que fan els companys de la pública (18-20h).
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

FSIENACIONAL

Hay 111 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM