FSIE ha sol·licitat dos únics pagaments

El 40% del deute amb la nòmina d'abril i la resta en un sol pagament durant el primer trimestre de 2016

FSIE ha iniciat els tràmits de demanda per conflicte col·lectiu

Com ja informàrem, la Conselleria d'Educació incomplí l'Acord de juliol de 2014 de pagament fraccionat dels endarreriments que es deuen al professorat de concertada de les Balears des de l'entrada en vigor del VI Conveni. Aquest acord fou romput de manera unilateral per part de l'Administració quan es deixà d'abonar la primera fracció del deute amb la nòmina de febrer. Per aquesta raó, FSIE ha iniciat els tràmits legals per a interposar contra la Conselleria d'Educació una demanda de conflicte col·lectiu.

Malgrat això, FSIE-Illes Balears no vol deixar apart el diàleg i la negociació i, seguint aquest camí, ha fet arribar al Director General d'Educació, Antoni Vera, una nova proposta sobre la qual renegociar un nou acord. FSIE demana que el 40% del deute amb el professorat de concertada sigui abonat en un únic pagament juntament amb la nòmina d'abril d'enguany. La resta (60%) en un nou i últim pagament durant el primer trimestre de 2016. Tot això amb les garanties de que, sigui quin sigui el color polític del nou Govern, el nou Acord es compleixi d'una vegada per totes.

FSIE entén que, si el Govern diu tenir la capacitat de pagar el 40% del deute en un sol pagament durant el 2015, el mateix pot fer amb el segon pagament, tot d'un cop durant el 2016 (la part corresponent al 2016 i al 2017).

Altres qüestions tractades per FSIE amb el Director General d'Educació han estat el reconeixement del dret a cobrar la Paga extraordinària dels 25 anys per part dels afectats pel VI Conveni i la de millorar la situació del personal de dotació bàsica per atenció a la diversitat.

 

__________________________________________________________________________________

 

FSIENACIONAL

Hay 129 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM