FSIE PROTESTA DAVANT EDUCACIÓ PER LA DESATENCIÓ A LA DIVERSITAT A CONCERTADA


Conselleria no modifica una Ordre perquè l’especialista de Primària pugui exercir també a ESO
FSIE ja n’ha presentat reclamació davant el Defensor del Poble


20150327 134210


Divendres dia 27 de març, els alliberats del sindicat de privada-concertada FSIE-Illes Balears han realitzat una acció de protesta davant de la seu de la Conselleria d’Educació per a reclamar, una vegada més, un canvi normatiu que milloraria l’atenció a la diversitat a l’escola concertada. Al mateix temps, s’ha registrat una nova sol·licitud dirigida a la Consellera, Núria Riera, en la qual es demana la modificació en aquests aspecte de l’Ordre de 2008 que regula els concerts educatius.

FSIE ve reclamant a la Conselleria durant tota la legislatura que es modifiqui aquesta ordre i que els psicopedagogs (PT) puguin impartir classes oficialment i de forma regulada a ESO. Només durant l’any 2014 es varen registrar tres sol·licituds i l’assumpte va ser tractat directament amb el D. General de Planificació, Bartolomé Isern. FSIE també ha denunciat la situació a totes les meses de concertada.

El passat mes de febrer, FSIE va cursar una denúncia d’aquesta situació anòmala davant el Defensor del Poble. La denúncia ha estat rebuda i es troba en tramitació.

Segons els càlculs fets per FSIE, el canvi no suposa un desemborsament econòmic important per a l'Administració.

Aquesta norma, que regula la dotació bàsica a concertada, és l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2009-2010.

Segons aquesta ordre, els centres d'una línea completa (InfantilPrimària-ESO) tenen dret a un especialista (PT –psicopedagog terapeuta) de dotació bàsica, encara que, paradoxalment, segons la mateixa ordre els PTs de dotació bàsica no poden treballar a ESO (només són per a Primària). Ës a dir, és necessari tenir l’etapa d’ESO per tenir el PT de dotació bàsica, però aquest no pot treballar oficialment en aquesta etapa, per la qual cosa l’alumnat amb necessitats educatives especials queda desatès, sense personal especialitzat.

Augment de la dotació bàsica dels centres concertats per atenció a la diversitat

FSIE-Illes Balears també ha reclamat una revisió a l'alça de la dotació bàsica d'especialistes  per a l'atenció a la diversitat en els centres concertats. La gran diferència que existeix entre la dotació bàsica i la dotació addicional demostra que la primera es podria ampliar amb fonament a la majoria dels centres concertats. Això suposaria millorar l'estabilitat laboral de molts i moltes d'especialistes (PT, AL...) que podrien passar a tenir una contractació indefinida enlloc dels actuals contractes temporals d'un curs, sempre subjectes a les decisions anuals de l'Administració sobre la dotació addicional.

 

_________________________________________________________________________________________________________

FSIENACIONAL

Hay 50 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM