FSIE reclama als partits un Pacte d’Estat d’Educació
 
 
El pacte ha de retornar l’estabilitat al sector i garantir la llibertat d’ensenyamentLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), com a organització sindical majoritària en el sector de l'educació concertada i privada, considera de vital importància que les diferents formacions polítiques que concorrin a les properes eleccions generals, previstes per aquest mes de desembre, tinguin en compte en els seus programes electorals qüestions referents a l'Educació que s'han d'abordar amb caràcter immediat.pancartas de mano pgina 2
FSIE considera necessari assolir un Pacte d'Estat d'Educació, que doni estabilitat al sistema i els objectius principals siguin reduir els elevats índexs de fracàs escolar i abandonament prematur. El pacte s'hauria de fer en el marc de la Constitució, respectant la llibertat d'ensenyament protegida en l'article 27 de la Carta Magna, i posar els pilars d'un sistema que hauria de mantenir-se almenys durant els propers 15 anys.
Hauria d'establir l'obligatorietat de l'ensenyament dels 6 als 18 anys, gratuïta dels 0 al final de la mateixa, i amb mecanismes que permetin l'accés al mercat laboral a partir dels 16 anys. No s'ha d'oblidar d'afermar la complementarietat de les xarxes pública i concertada, sense que aquesta última sigui considerada subsidiària de la primera. A més, ha de treballar pel reconeixement dels professionals del sector i promoure el desenvolupament de la Llei de la Funció Docent, que reguli la professió amb independència del tipus de centre en el qual es desenvolupi la carrera professional, i no obviar la qüestió del finançament, perque sigui suficient per aplicar les reformes i mesures adoptades.
A les Balears, FSIE ha participat activament i des de la seva constitució en el Cercle per l'Educació que ha elaborat, conjuntament amb altres entitats, un document de pacte per a l'educació per a la nostra comunitat.
 
 Concerts educatius
En relació als concerts, FSIE advoca per millorar la norma bàsica que els regula, defensant que el concert possibilita la lliure elecció de centre en igualtat de condicions.
Des FSIE s'aposta també per la llibertat d'elecció, universalitzant els concerts,a la franja de 3 a 6 anys, amb convenis de 0 a 3 anys amb institucions o centres sense ànims de lucre.
 
Llei de funció docent
A propòsit de la professió docent, FSIE veu necessària l'elaboració d'una Llei de la Funció Docent que reguli la professió i abordi aspectes com la seva dignificació o el seu reconeixement social, els requisits d'accés a la formació inicial, els continguts de aquesta formació, la consegüent formació permanent o el desenvolupament professional, amb independència del centre en què es treballi.
En aquest sentit, FSIE ha recollit 20.000 signatures que han estat enviades al President del Govern, Mariano Rajoy.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

FSIENACIONAL

Hay 11 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM