El Conseller d'Educació proposa a FSIE arribar a un gran acord sobre concertada

En reunió mantinguda avui, Martí March s'ha mostrat disposat a negociar la reversió de les mesures anticrisi també amb el professorat concertat

La rebaixa de la càrrega lectiva de l'alumnat no farà perdre hores de feina al professorat

reunioconseller1

D'esquerra a dreta: Rafaela Sánchez, Antoni Sacarés (FSIE), Martí March, Pilar Santisteban (FSIE) i Antoni Morante.

El Conseller d'Educació, Martí March, juntament amb dos dels seus directors generals, ha rebut avui a una delegació del sindicat de concertada FSIE encapçalada pel seu Secretari General, Antoni Sacarés.

Acord de legislatura sobre concertada

En primer lloc, FSIE ha posat de manifest davant el conseller la preocupació existent dins el sector concertat sobre una futura política de reducció de concerts. Tant March, com Antoni Morante, han tengut paraules tranquil·litzadores en aquest aspecte, perquè han assegurat que no pensen tocar els concerts existents sempre que es compleixin els criteris de demanda i de ràtios d'alumnat. El Conseller, a més, ha dit a FSIE que la intenció de la seva conselleria és el d'arribar a un gran acord de legislatura sobre concertada, un acord en el que volen deixar clars i objectius els criteris de concertació.

Borsí de recol·locació

Una de les intencions de la Conselleria és la de crear un borsí de professorat del qual puguin contractar els centres concertats sempre respectant la seva autonomia quant a criteris de contractació. Aquest borsí serviria també com a eina de recol·locació per a aquells docents de la concertada que perdessin per alguna circumstància el seu lloc de treball. FSIE ja havia demanat durant l'anterior legislatura la creació d'aquest borsí, que existeix en altres comunitats autònomes, i que pot permetre recol·locar professorat en nous centres sense que aquest perdi antiguetat.

Paga extra 2012

Quant a la recuperació de la paga extra de 2012, la Conselleria diu està pendent del projecte de pressuposts de la CAIB perquè diu que el retorn d'aquesta paga només es durà a terme si abarca a tot el funcionariat i treballadors que tenen un sou públic, entre els que es trobarien els docents concertats.

Rebaixa horari lectiu a Secundària

Antoni Morante, per la seva banda, ha anunciat la voluntat de la Conselleria de rebaixar la càrrega lectiva setmanal de l'alumnat de Secundària (ESO, de 32 a 30, Batxillerat de 34 a 32) mantenint, a la vegada, la dotació horària de professorat pels centres concertats. Això deixaria al professorat algunes hores setmanals per a coordinació o preparació de classes. L'anunci ha vengut després que FSIE li demanàs una rebaixa de l'horari lectiu del professorat concertat de secundària, de la mateixa manera en què s'ha pactat rebaixar-lo en pública.

reunioconseller2

Activació Acord 2008 i altres

FSIE, a més, ha tornat recordar tots aquells temes pendents amb incidència directa sobre els treballadors de la concertada:

- Ha tornat demanar la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de l'Acord de 2008, actualment en suspensió. Aquest acord preveia l'abonament de pagues extraordinàries d'antiguitat, l'equiparació gradual de sou amb els docents interins públics i el cobrament d'un sexenni. FSIE demana un esforç perquè en el 2016 es comencin a abonar les pagues d'antiguitat als sol·licitants més antics.

- FSIE també troba necessari que l'Administració autonòmica reconegui el dret a la paga extraordinària de 25 anys contemplada en el VIè conveni del sector.

- L'ampliació de la dotació fixa de personal d'atenció a la diversitat. En aquest aspecte, el D. Gen. de Planificació, Antoni Morante, ha manifestat estar estudiant el tema perquè troba de justícia donar estabilitat laboral al professorat especialista.

- La substitució del professorat de baixa des del primer dia, de la mateixa manera com es pensa fer amb la pública.

- La possibilitat de poder accedir a la jubilació parcial per aquells treballadors que compleixen les condicions però que, per una causa o una altra, foren exclosos de l'acord d'empresa sigant en el seu moment.

Durant la reunió el to mantengut ha estat de cordialitat i de voluntat d'entesa. El Conseller en tot moment ha volgut dissipar temors dins el sector concertat.

 

______________________________________________________________________________________

 

FSIENACIONAL

Hay 43 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM