PROPOSTA ACORD CONSELLERIA: FSIE ha demanat més concreció i inclusió de nous punts 

El Govern s'ha compromès a presentar un nou redactat
En tot cas, FSIE demanarà l’opinió dels docents concertats

 

IMG 20151109 130709

A la darrera reunió de la Mesa de Concertada s'han tractat dos punts importantíssims per als treballadors de l’Escola Concertada: la reactivació de l’Acord 2008 i la proposta d’Acord Marc per a l’educació concertada de les Illes Balears.

Nou Acord, que inclou l’Acord 2008

FSIE ha demanat tota una sèrie d’aclariments així com que La Conselleria presenti una proposta escrita on quedin reflectits tots els aspectes.

La Conselleria s’ha compromés a fer-ho durant aquesta setmana i per tant una vegada que tenguem la proposta redactada i aclarida FSIE l’enviarà als treballadors.

Els representants de la Conselleria han explicat que es modificaran els articles de la llei de pressuposts que impedeixen l’Acord en els termes presentats (era una reivindicació del sindicat).

FSIE demanarà opinió als treballadors de la proposta de la Conselleria.

FSIE espera que s’hi inclogui en el calendari la paga de 25 anys de tots els treballadors que varen adquirir el dret en la vigència del V Conveni.

FSIE també demana el reconeixement del dret i, per tant, del deute dels treballadors que han anat adquirint el dret en la vigència del VI Conveni.

La proposta de la Conselleria inclou una clàusula en la que es reconeix que es poden negociar noves millores sociolaborals pels treballadors de la Concertada per tal d’assolir una equiparació definitiva amb la Pública.

Acord marc de Concertada

Ens hem marcat una fòrmula de treball per anar redactant aquest nou Acord marc. Es constituirà una mesa de treball amb un membre de cada una de les organitzacions presents a la Mesa de Concertada més tres membres de l’Administració.

Acord 2008: en què consisteix?

 

FSIENACIONAL

Hay 54 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM