INCREMENT NO PROPORCIONAL DE PROFESSORAT A CONCERTADA

Atès el nombre d’alumnat escolaritzat a la xarxa de concertada, l’increment per aquest curs hauria d’esser de 114 professors nous i no sols una dotzena

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet públic a la seva web el nombre de noves places de professorat per a aquest curs 2016/17 i concreta un augment de 172 nous docents a la xarxa pública per només 12 a la concertada.

Les Balears inicien el curs amb 164.835 alumnes i 14.721 docents distribuïts en 404 centres educatius. Des del principi de legislatura s’hauran recuperat prop de 600 places de professorat, 184 de les quals s’incorporen al nou curs (172 a la pública i 12 a la concertada).

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2693154&coduo=7&lang=ca

Des del sindicat d’ensenyament privat i concertat FSIE pensam que existeix una exagerada desproporció en aquesta dotació, si ens atenem a la quantitat d’alumnat escolaritzat a una i altra xarxa a les Illes Balears (60% a pública i 40% a concertada). I més tenint en compte que l’aplicació de la nova normativa, tant LOMCE com autonòmica, afecta a les dues xarxes per igual.

En aquest nou curs s’han de menester nous professors tant per fer front a la implantació dels itineraris LOMCE a 4t d’ESO com per al desdoblament a totes les sessions d’anglès dels cursos d’ESO que decreta el nou currículum Illes Balears.

FSIE pensa que, si s’hagués tengut en compte el percentatge d’escolarització a una i altra xarxa, amb un increment de 172 noves places a pública, al 40% de concertada li correspondrien 114 nous professors i no els 12 anunciats per la Conselleria. Aquest augment hauria estat en part ineludible si la Conselleria hagués complit amb l’Acord de febrer de 2016 amb Concertada, el qual preveia una reducció de la càrrega lectiva del professorat de concertada a secundària de 24 a 23 hores setmanals. El professorat de secundària de l’escola pública treballa 20 o menys hores lectives setmanals.

 

 profesorado590
_________________________________________________________________________________________________________

FSIENACIONAL

Hay 49 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM