Taules salarials de Concertada

 

a les Illes Balears

 

(actualitzades a setembre de 2016 amb el 80% del sexenni)

 

Aquestes taules es troben actualitzades a setembre de 2016. S'ha tengut en compte l'increment de 65€ sobre el CRIB en concepte d'equiparació a partir de la modificació de l'Acord signat el mes d'abril. A més s'ha afegit una columna que correspon al 80% del primer sexenni.

COMPLEMENT EQUIPARACIÓ.

Recordam que, segons els temes de l'Acord d'actualització de l'Acord 2008, els docents de Concertada havien de cobrar un complement de 35€ mensuals a partir del mes de gener i un altre de 30€ mensuals a partir del setembre. Problemes amb la Llei de Pressuposts de la CAIB feren que, degut a que no es permetia la retroactivitat en el pagament, durant el mes d'abril totes les parts signassin una modificació que ho deixà d'aquesta manera: pagament d'un complement de 65€ sobre el CRIB a partir de la nòmina de maig de 2016.

SEXENNI

Segons el mateix acord de febrer, a partir de setembre es paga un 80% del primer sexenni (50,66€) al professorat de concertada amb més de 18 anys d'antiguitat i amb les 100 hores de formació.

De moment només s'ha abonat sobre la nòmina d'aquells que ho sol·licitaren l'any 2010 i que es trobaven al llistat de resolucions favorables. Pels qui ho han demanat pel mes de juliol encara no ha acabat el procés de revisió de les sol·licituds. Una vegada acabat aquest procés es publicarà el llistat provisional, s'obrirà un període d'al·legacions i, posteriorment, es publicarà el llistat definitiu. Amb tot això, aquest grup no començarà a cobrar el sexenni fins a la nòmina de novembre, això sí, amb efectes de setembre de 2016.

TAULES SALARIALS

Les següents taules estan actualitzades tenint en compte l'increment sobre el CRIB i compten amb una columna on hi figura el sexenni. (Clicau sobre les imatges per obrir els documents)

Infantil-Primària

 I P

1r i 2n ESO

 1 2 ESO

3r i 4t ESO

 3 4 ESO

Batxillerat

 Batxillerat

Cicles formatius - professorat de secundària

 FP

Cicles formatius - professorat tècnic

FP PofessoratTècnic
 

 _________________________________________________________________________________________________________

 

FSIENACIONAL

Hay 44 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM