reunion
FSIE INFORMA: Informar-vos que el D. General de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat una reunió de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat per al pròxim dijous dia 14 de març, amb l'ordre del dia següent:
- Concreció del desenvolupament de l'Acord de 2016 per als anys 2019 i 2020: equiparació retributiva, segon i tercer sexennis i paga dels 25 anys.
- Acord sobre les jubilacions parcials.
- Informació sobre els orientadors d'Ed. Primària.
- Criteris sobre les pròrrogues extraordinàries per als requisits de titulació.
- Informació sobre els especialistes AL i PT que treballen a ESO.
Us informarem puntualment de les informacions rebudes, així com dels acords assolits, una vegada celebrada la reunió de la Mesa.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 160 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB