FSIE ha insistit avui, durant la reunió de la Mesa de Concertada, en què la Conselleria d'Educació faci un esforç pressupostari per poder donar compliment a l'Acord aconseguit l'any 2016 sobre jubilació parcial de docents en pagament delegat. A partir del mateix es faria possible l'accés a la jubilació parcial als docents amb pagament delegat que complissin amb les condicions d'aquest tipus de jubilació en els anys 2019, 2020 i 2021.
Davant la petició de FSIE, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha indicat que es tornarà a estudiar la possibilitat pressupostària per poder assumir l'acord de 2016.
Sexennis i paga de 25 anys.
La Conselleria ha ofertat també a la part social de la Mesa, sindicats i patronals, la possibilitat de plantejar noves propostes, ajustades al pressupost disponible, per fer possible la compatibilitat de l'abonament de la Paga Extraordinària de 25 anys d'antiguitat del VIè Conveni amb el pagament de nous sexennis als docents concertats. Les noves propostes seran discutides en la propera Mesa a celebrar en un termini de 15 dies.
El sindicat FSIE mostra la seva satisfacció per la possibilitat que ha donat la Conselleria de seguir negociant per poder arribar a acords beneficiosos per a totes les parts.
Orientadors a Primària
Des de Conselleria se'ns ha informat que, per motius pressupostaris, no serà possible complir, per al pròxim curs 2019/20, amb la implantació de la figura de l'orientador de Primària a tots els centres que entraven a calendari i només es podrà dur a terme a 10 centres del total dels programats. Se n'establiran criteris objectius. Així i tot es preveu assolir la implantació completa durant el curs 2020/21.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 64 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB