El dijous 23 de maig es va reunir la Mesa tècnica per a estudiar l'aplicació del RDL 8/2019 que regula el control de jornada dels treballadors en els Centres Educatius del Conveni de Concertada.

En la trobada entre les organitzacions patronals i sindicals es va consensuar elaborar un document que reculli un marc de directrius generals susceptibles d'adaptar-se en les diferents autonomies i centres de treball, ajustat en tot cas al recollit en el Reial decret.

Es van tractar diferents punts a incloure i es va acordar continuar treballant en això en la Mesa Sectorial convocada per a el pròxim dia 29 de maig.

FSIE va aportar la següent llista de punts a treballar:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/Concertada/Puntos_de_FSIE_Control_de_Jornada.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 83 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB