FSIE ha defensat en aquestes setmanes la importància d'aconseguir un Acord que aclarís les qüestions relacionades amb el control i registre de la jornada laboral.

No obstant això, la signatura de l'Acord per part de les organitzacions patronals i la resta dels sindicats ens sembla precipitada, atès que encara no es coneixen els criteris tècnics amb els quals actuarà la Inspecció de Treball que fa uns dies va anunciar la seva pròxima publicació. La Inspecció de Treball s'ha vist en la necessitat d'elaborar aquests criteris d'actuació davant la ingent quantitat de dubtes i problemes que estan sorgint en les empreses per a aplicar la nova norma i particularment en el nostre sector.

FSIE ha demanat reiteradament a totes les organitzacions esperar a conèixer aquests criteris, perquè l'Acord al qual es pogués arribar tingués més seguretat jurídica i que els passos que es donin en aquest assumpte siguin ajustats a la norma i a l'aplicació que d'ella farà la Inspecció de Treball. No hem tingut èxit.

No sabem quins seran aquests criteris de la Inspecció, ni la incidència que puguin tenir o no en el sector. La nostra petició obeïa a la prudència amb la qual creem ha de tractar-se un tema tan important com aquest. No existia la urgència de signar tan precipitadament aquest acord. La Inspecció de Treball ja havia aclarit que mentre s'estigués negociant no se sancionaria a les empreses. Es podia haver esperat perfectament i haver millorat l'acord que s'ha signat.

L'Acord incorpora algunes qüestions relacionades amb la formació que ja han estat resoltes pels tribunals, però no concreta la forma de computar ni què computar. L'Acord aclareix i millora les activitats/sortides de solo un dia amb els alumnes en dia laborable. No obstant això, des del nostre punt de vista es complica l'aplicació del conveni en els punts signats sobre l'esbarjo i els temps entre classes. Creiem que aquestes qüestions seran font de conflictes.

L'Acord no dóna solució a moltes de les qüestions que són polèmiques sobre el còmput de les hores lectives (concepte, durada, ...) i no lectives (per exemple, com es registraran i reconèixer les hores que es fan fora del centre)

FSIE consultarà en els pròxims dies amb els seus òrgans de govern la posició definitiva davant aquest Acord.

FSIE continuarà treballant perquè el registre de la jornada laboral sigui el més efectiu possible de manera que es resolguin, mitjançant el diàleg i negociació en els centres, els problemes que segueixen i seguiran presents a l'hora de computar i registrar la jornada laboral dels treballadors.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 134 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB