Com informàvem la setmana passada, FSIE ha mantingut la seva negativa a signar l'Acord sobre el Control i Registre Horari subscrit per la resta d'organitzacions sindicals i les patronals en la Mesa Sectorial de la Concertada celebrada el dia 6 de juny. En els últims dies algunes d'aquestes organitzacions han criticat durament la legítima decisió adoptada, des de la seva total independència, per FSIE.

Des de l'organització rebutgem aquestes crítiques i continuem defensant que la signatura va ser completament precipitada, sense haver-se treballat amb la deguda profunditat els aspectes que recull, i que diversos dels seus punts modifiquen, sense millorar-ho, el que s'estableix en el Conveni relatiu als temps lliures entre classes, el temps d'esbarjo i les hores extraordinàries.

FSIE es reafirma que el text ni aborda ni aporta solucions a la majoria de problemes existents en els centres com és el cas del còmput i forma de registre de les hores no lectives exercides fora del centre. A més, es deixen sense fixar criteris tan importants com la forma i temps en què treballadors, delegats de personal i comitè d'empresa podran tenir accés al registre d'hores treballades.

Fidel al seu compromís de defensar les condicions laborals del personal docent i d'administració i serveis, FSIE continuarà treballant, des del diàleg i la negociació en cada centre, perquè s'aconsegueixin acords satisfactoris respecte al control i registre de la jornada laboral evitant qualsevol tipus de mesura que afecti negativament les treballadores i treballadors dels centres concertats.

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Cartel_Control_Jornada_Laboral.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 32 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB