FSIE INFORMA: avui FSIE ha registrat una sol·licitud de reunió amb el Conseller d'Educació Martí March.


Amb l'inici d'una nova legislatura i del nou curs escolar trobam convenient i urgent abordar temes com el de la modificació de l'acord de jubilació parcial, el compliment en temps de l'Acord de 2016 (equiparació i sexennis) i la millora de les condicions per a poder conciliar la vida laboral i familiar.


A la mateixa sol·licitud li feim saber al Conseller que consideram també urgent la preparació i convocatòria d'una Mesa de l'Ensenyament Concertat.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 55 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB