El BOIB de dissabte dia 9 de novembre publica l'Acord de Govern pel qual s'aprova l'increment salarial previst del 0'25% sobre les nòmines dels docents en pagament delegat a efectes de juliol de 2019.

Aquest increment correspon a allò estipulat sobre el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. L'article 3.2 estableix que si l'increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 %, s'ha d'afegir,

amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25 % d'increment salarial.

L'augment del 0'25 % s'aplica sobre el sou base, els triennis, el sexenni i tots els altres complements.

Sobre el seu brut, això suposa un increment d'uns 5 € sobre una nòmina d'Infantil-Primària o d'Educació Especial sense antiguitat i uns 6,5 € sobre una nòmina d'ESO.

Recordam que aquesta pujada salarial se suma, des de juliol, a la realitzada des del mes de gener que consistí en un 2,25% sobre salari base, CRIB i complements i un 2,375% sobre triennis, sexennis i complements i triennis de direcció/cap d’estudis.

https://drive.google.com/file/d/1ijg2cL0GkKvxHN1cZgMvSA4ruiMzE-bj/view?usp=sharing

FSIENACIONAL

MECD

Hay 121 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB