FSIE, juntament amb USO i UGT hem aconseguit un preacord amb les patronals sobre les sortides amb alumnes de més d'un dia de durada amb pernocta i que signarem dijous que ve dia 19. CC.OO ha ajornat la seva decisió fins llavors.
Aquestes sortides es realitzen en molts centres concertats i mai han tingut una regulació clara en l'àmbit de la negociació col·lectiva.
Hem defensat durant moltes setmanes davant les patronals tres qüestions fonamentals que han quedat recollides en el preacord:
La participació en aquestes activitats ha de ser totalment voluntària.
Ha de ser retribuïda econòmicament a través d'un complement.
Qui participa ha de tenir cobertes totes les garanties, seguretat així com el descans legal establert.
FSIE considera que el Preacord aconseguit suposa una gran millora sobre el que actualment és la pràctica habitual dels centres en relació amb aquesta mena d'activitats.
 
A partir d'aquest moment, els qui vulguin participar en aquestes activitats el faran de manera voluntària, sabran quantes hores han de realitzar, de quina manera han de computar-se les hores i descansos, la retribució que els correspon i les garanties i cobertures que tindran en fer-les.
 
Es dedicaran 8h diàries que, segons el moment en el qual es facin les sortides, es computaran dins de les hores anuals de treball si coincideixen amb dies lectius i laborables o, com a màxim, es podran dedicar 72 hores addicionals a la jornada anual si són dies no lectius.
 
Per aquesta raó, la retribució diària a percebre serà diferent segons la mena de dia:
- 50 euros per a les sortides en dies lectius o laborables no lectius de presència obligatòria en el centre.
- 80 euros en dies no laborables per a sortides nacionals i 90 euros per a sortides internacionals.
 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 12 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB