En la sessió celebrada en el Consell de Ministres es va aprovar incrementar els mòduls de concerts educatius en totes les seves partides en un 2%. En la roda de premsa posterior, la portaveu del nou govern va anunciar que la mesura s'aplicarà amb efectes d'1 de gener.

El Real Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic ha estat publicat aquest mateix matí en el Boletín Oficial del Estado, produint-se per tant la seva entrada en vigor immediata.
 
Segons es pot comprovar en l'annex I, s'aplicarà amb efecte d'1 de gener de 2020, una revisió fixa del 2% en totes les partides del mòdul econòmic d'Educació Concertada. Aquesta revisió serà incrementada amb un percentatge variable vinculat a l'evolució de PIB, d'acord amb l'art. 1. Vuit del RD 2 /2020. Faltarà aprovar per Consell de Govern a la nostra Comunitat Autònoma.


 https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 193 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB