FSIE-Illes Balears ha registrat una sèrie d’esmenes a l’Avantprojecte de Llei Educativa IB:

  1. Reclamam que s'incorpori a la llei un article que reconegui expressament el dret a l'equiparació retributiva tenint en compte l’antiguitat dels docents en pagament delegat. A més, demanam també que s'estableixi un termini temporal per a l’equiparació completa -4 anys a partir de l’aprovació de la Llei-, amb l'objectiu de que aquesta no es demori indefinidament. FSIE basa la seva demanda en el que disposen les lleis orgàniques d'educació vigents que estableixen com a objectiu l'equiparació retibutiva entre docents concertats i públics.
  2. Demanam que en el redactat de la Llei es deixi clar que es respectarà el que s’estableix sobre la Constitució i en les convencions de la UNESCO i altres organismes internacionals sobre la llibertat d'educació i la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.
  3. FSIE també demana que, perquè es pugui realitzar un repartiment equitatiu de l'alumnat amb necessitats específiques entre pública i concertada, la nova llei estableixi conseqüentment un repartiment equitatiu dels recursos humans i materials entre les dues xarxes del sistema de centres sostinguts amb fons públic.

EsmenesLleiEducativa

FSIENACIONAL

MECD

Hay 187 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB