Publicada al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resoluci%C3%B3n_Servicios_Sociales_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia_BOE-A-2020-4031.pdf

Discapacidad

FSIENACIONAL

MECD

Hay 60 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB