FSIE INFORMA: hem registrat escrit d’al•legacions a la Resolució del Conseller d’Educació de protocol de desescalada a l’àmbit educatiu.

Es basen principalment a aclarir una sèrie de punts que podien tenir interpretacions ambigües i en sol•licitar mesures perquè no es multipliqui la feina dels docents que hauran d’anar als centres per fer tutories presencials d’orientació i continuar atenent a la resta de l’alumnat de forma telemàtica.


Apart de les esmenes al document en sí, demanam a la Conselleria que valori les despeses extraordinàries que poden ocasionar al centre les noves mesures sanitàries, d’higiene i desinfecció, i, per tant, incrementi la dotació econòmica als centres concertats per despeses de funcionament.
També hi hem intentat recollir les aportacions i inquietuds que ens heu fet arribar.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 46 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB