FSIE ha participat, juntament amb la resta d'organitzacions sindicals i patronals del sector, en reunió de la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Concertat convocat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.
La convocatòria comptava amb un únic punt en l'ordre de dia, les “Previsions per al procés de desescalada en el curs 2019/20 i perspectives d'escolarització per al curs 2020/2021" a més d'un torn de "Precs i preguntes".
Sobre les previsions per al que resta de curs, el Ministeri s'ha limitat a exposar de manera general la situació en la qual es troben les diferents comunitats autònomes i ha manifestat la seva confiança que en totes elles es culmini el mateix amb la realització de la EVAU.
Quant a les perspectives per a l'inici del curs 2020-21, el MEyFP considera imprescindible establir plans de contingència seguint les orientacions del Ministeri de Sanitat i aplicant criteris específics per al sector.
En línia amb el que ja ha proposat FSIE, el Ministeri ha destacat la necessitat de prioritzar els criteris sanitaris, destacant com a mesures bàsiques la distància entre alumnes, les mesures d'higiene i control sanitari, evitar aglomeracions, ventilació freqüent dels espais, etc.

Reunion

Des del punt de vista acadèmic, el Ministeri proposa l'adaptació dels currículums i les programacions dels diferents cursos per a impartir i reforçar alguns continguts corresponents a aquest últim trimestre. A més, davant les manques detectades des de l'inici de la crisi sanitària, considera imprescindible dotar als centres educatius de l'equipament tecnològic necessari i proporcionar formació a professorat i alumnat per a la utilització d'eines i plataformes digitals.
FSIE considera molt positiu que aquestes mesures exposades pel Ministeri estiguin en la mateixa línia d'actuació que les propostes que li remetem fa uns dies per a l'organització del curs 2020/21.
El nostre Secretari General Nacional, Javier Muñoyerro, ha aprofitat la seva intervenció per a incidir en temes que considerem molt importants de cara a la programació del pròxim curs, entre els quals destaca l'increment del finançament per a tots els centres suportats amb fons públics. Des de FSIE consideram imprescindible aquest augment per a dur a terme totes les mesures extraordinàries que requerirà la nova normalitat com són nous plans de prevenció, incorporació de personal de suport, increment de les plantilles docents i reducció de la càrrega lectiva, extensió del servei d'orientació a tots els nivells educatius, condicionament d'espais, adquisició de mitjans tecnològics o la incorporació de personal sanitari, entre altres.
D'altra banda, FSIE ha exposat la necessitat de regular el teletreball de manera específica per al sector educatiu, amb el consegüent control de jornada, dret a la desconnexió digital i amb totes les garanties de privacitat recollides en el reglament europeu sobre protecció de dades.
Es preveu que els plans de contingència puguin estar acabats en aquest mes de juny per a ser revisats i adaptats en les Conselleries d'Educació de les CC.AA. FSIE espera que les mesures adoptades siguin el més homogènies possibles i estarà vigilant perquè la prioritat sigui en tot moment la seguretat i la salut dels professionals del sector, l'alumnat i les seves famílies.
FSIE ha sol·licitat també al Ministeri que s'estableixi un calendari de negociació perquè la Mesa Sectorial negociï i pacti tots els temes que des de fa temps ve plantejant FSIE i que han de ser abordats per a millorar la situació dels professionals i centres de l'ensenyament concertat.
El nostre Secretari General, Javier Muñoyerro, valora la reunió en La Tarde de la Cadena COPE. Escolta-ho aquí:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/audios/Cope_4_de_Junio.mp3

FSIENACIONAL

MECD

Hay 13 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB