Cap avanç significatiu i un acord genèric que no resol res deixant tot en mans de les CC.AA. i els centres educatius.

Sectorial 4

ContinuAm immersos en la incertesa i, de nou, la reunió de la Conferència Sectorial posa en evidència la falta de lideratge del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la incapacitat de les CC.AA. d'arribar a acords concrets, clars i homogenis per a tot el conjunt del sistema educatiu.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

El Ministeri d'Educació juntament amb el de Sanitat van presentar un esborrany de “recomanacions i directrius” per a l'inici i organització del curs 2020-2021 que no va ser acceptat per les CC.AA. al·legant que cadascuna d'elles és competent per a fer-ho i no el Ministeri.

És a dir, tornarem a tenir regulacions diferents en cada territori quan s'haurien d'haver pactat uns criteris homogenis, clars i concrets que poguessin requerir en algun cas adaptació en una CC.*AA. segons fos la seva situació sanitària.

Aquest esborrany d'Educació i Sanitat, segons ens comunica avui mateix el Ministeri d'Educació segueix en procés de redacció juntament amb el Ministeri de Sanitat i el donaran a conèixer de manera definitiva quan estigui acabat.

El temps corre i els professionals i els centres tenen dificultats per a tancar aquest curs i ni tan sols saben què cal fer de cara a setembre.

FSIE continua defensant, com ho ha fet des d'un principi en aquesta crisi, que l'ensenyament presencial és el desitjable sempre que els criteris sanitaris ho permetin i s'hagin adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar la salut de treballadors i alumnat.

La Conferència Sectorial, a excepció de Madrid i País Basc, sí ha subscrit el document que s'adjunta i que recull 14 punts.

És un document genèric, que no aporta mesures concretes, que deixa tot en mans de cada administració i que no resol res sobre l'organització del pròxim curs escolar.

Queda tot doncs en mans de les CC.AA. i FSIE demana que els responsables d'educació comptin amb la nostra opinió i negociïn les condicions d'inici i organització del curs escolar.

A més continua faltant una part molt important com és el finançament. L'organització i desenvolupament del pròxim curs comporta una major inversió econòmica si es vol que doni els resultats que es pretenen i avui dia ni tan sols sabem si existirà aquest increment en el finançament. Encara pitjor, l'única referència a aquest tema ha estat per a dir que es distribuiran 2.000 milions per a l'ensenyament públic excloent a l'ensenyament concertat d'aquestes ajudes econòmiques. Una nova discriminació que FSIE ja ha denunciat davant el mateix President del Govern.

Nova decepció, cap avanç i seguim amb els mateixos problemes i la mateixa incertesa.

ACORDS CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ: https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Acuerdo_Conferencia_Sectorial_de_Educaci%C3%B3n_2020-06-11.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 14 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB