PORTADA CONVENIO INFANTIL

S'ha reunit la Mesa sectorial del Conveni d'Infantil que ha comptat amb la participació de totes les organitzacions sindicals i patronals representades.

En la trobada s'ha abordat l'alarmant situació del sector que, després de la pandèmia i a causa de les mesures adoptades pel Govern, s'ha agreujat notablement. Actualment les dades són molt preocupants:

    - Tancament d'un 10% de les empreses del sector amb els consegüents acomiadaments.

    - Disminució d'un 25% del nombre d'alumnes motivat principalment per la por als possibles contagis i la reducció d'ingressos en les famílies per la pèrdua de lloc de treball o reducció del salari per estar en ERTO.

    - Els ERTO que regula l'RDL 30/2020 eliminen les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social dels Centres d'Educació Infantil el que fa inviables a moltes empreses.

    - Intrusisme de les empreses de joc i entreteniment infantil que no estan obligats a complir la normativa dels CEI, ni donar les garanties educatives i organitzatives d'aquests.

Totes les organitzacions hem estat d'acord a realitzar una declaració oficial del Sector i hem proposat accions per a visibilitzar el problema i reclamar ajudes que salvin els llocs de treball en tots aquests centres.

En un primer moment sol·licitarem, una vegada més, la creació de la Mesa Sectorial Nacional per a presentar al Ministeri d'Educació la situació actual i de futur immediat i sol·licitar les mesures de suport per al manteniment del sector i a l'ocupació urgent per a aquest curs.

Durant la reunió, FSIE ha proposat que es tractés l'adaptació de les taules al SMI del 2020 en compliment de la disposició Final quarta del Conveni atès que el salari de les Educadores de gestió directa i del grup B de gestió indirecta està per sota del SMI, proposta secundada únicament per CIG i ignorada per la resta d'organitzacions sindicals (CCOO, UGT i ÚS).

Les patronals s'han compromès a estudiar la reclamació de FSIE i a traslladar-nos una resposta a la mateixa en la pròxima reunió de la Mesa Sectorial.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 32 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB