La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) ha remès un escrit al President del Govern exigint l'aprovació immediata d'un permís retribuït per als pares, mares o tutors legals que hagin de quedar-se en el seu domicili a conseqüència que els seus fills estiguin en quarantena per COVID-19.

A pesar que el Vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, va anunciar l'aprovació d'una baixa laboral per aquesta causa i fins i tot el Secretari d'Estat de Drets Socials manifestés fa setmanes que “aquesta baixa és una mesura essencial que serà aprovada pel Ministeri de Seguretat Social i Treball”, la veritat és que el Govern segueix sense donar solució a aquest problema que ja està afectant un nombre important de famílies.

NOTA DE PREMSA:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Nota_de_prensa_FSIE_solicita_al_Gobierno_un_permiso_retribuido_para_padres_y_la_modificacion_del_nivel_de_riesgo_de_los_trabajadores_de_centros_educativos.pdf

CARTA AL PRESIDENT:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Carta_al_SR._Presidente_del_Gobierno._Permiso_Retribuido.pdf

Nota P 2020 10 07 Permiso Retribuidopdf page 0001 Nota P 2020 10 07 Permiso Retribuidopdf page 0002

FSIENACIONAL

MECD

Hay 355 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB