flechaverdeFSIE INFORMA:
Hem registrat a Conselleria una petició de Mesa de Concertada per a tractar els temes següents:
1.- Problemàtica entre els grups de convivència estable i la jornada lectiva. Ens trobam que la jornada lectiva màxima setmanal a les Illes Balears és de 24h lectives, els alumnes d'infantil i primària tenen una jornada lectiva setmanal de 25h. Això ha generat algunes controvèrsies. És fa urgent i necessari que es tracti i es trobi una solució. La jornada laboral no s'ha modificat i és de 24h lectives setmanals com a màxim (més les complementàrires corresponents).
2n.- La reducció a 23h lectives a secundària i l'impediment que posa Conselleria per a docents que hagin gaudit d'excedència per a cura de fill o familiar.
3r.- Les hores que els especialistes d'atenció a la diversitat han de dedicar a donar classe i que es resten de l'atenció dels alumnes amb necessitats.
4t.- Situació dels pressuposts de la Comunitat Autònoma amb relació a la Concertada, amb especial referència a increment 2% i altres millores aturades.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 308 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB