La resolució de 6 d'octubre, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca ha estat publicada en el BOE dissabte passat 17 d'octubre.

Aquestes modificacions van ser acordades en la reunió de la Mesa celebrada el passat 6 de març, en la qual es va presentar un text d'actualització legislativa del conveni fruit dels treballs realitzats per la Comissió Tècnica. Aquest text va ser aprovat per unanimitat i subscrit, d'una part, per les organitzacions sindicals FSIE, FeSP-UGT, FE-CC.OO. i USO, en representació dels treballadors afectats i, d'una altra, per les organitzacions empresarials EyG i CECE, en representació de les empreses del sector.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 357 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB