cuánto cuesta una reunion eterna

Des de FSIE - Illes Balears hem decidit sumar-nos a les protestes i mobilitzacions convocades pels sindicats de la funció pública contra la congelació de sous perquè els docents de l'escola concertada també es veuen greument perjudicats per la congelació salarial decidida pel Govern.
FSIE vol recordar a l’opinió pública el següent:
- Els docents de l'escola concertada patiran en aquests tres últims anys una triple congelació salarial: fa un any van veure com la Conselleria d'Educació suspenia, de forma unilateral i molt abans de la incidència de la pandèmia, l'acord d'equiparació econòmica que recuperava millores sociolaborals pactades ja el 2008; en aquest any 2020 no se'ls ha aplicat l'augment del 2% aprovat pel govern central; i tot sembla que no se'ls incrementarà el 0'9% corresponent a 2021.
- Els docents de l'escola concertada tot i estar en pagament delegat no gaudeixen dels avantatges laborals que sí tenen els empleats públics. Només se’ns iguala amb aquests quan hi ha retallades.
- Totes aquestes mesures de suspensió, per segona vegada, de l'acord de 2008 i dels increments salarials, s'han pres sense cap tipus de negociació col·lectiva prèvia.
- Aquesta decisió del Govern de les Illes Balears suposa la constitució d'una greuge comparatiu amb la resta de docents de les altres CCAA que, tot i la pandèmia, sí que han vist incrementats els seus sous d'acord amb els percentatges de pujada aprovats pel govern central.
FSIE considera aquesta congelació salarial com un càstig no merescut a la dedicació i el sobreesforç que fan els docents per poder complir amb professionalitat i eficàcia amb la sobrecàrrega de treball provocada per la pandèmia.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 22 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB