megafono verde e1461587112908
NOVA ORDRE TITULACIONS CATALÀ
El Secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Bartomeu Barceló, ha explicat els principals canvis realitzats a l’esborrany de la nova Ordre de titulacions:
-       Per a docents que hagin d’impartir classes a una etapa diferent dins d’un mateix centre, els servirà el certificat de capacitació corresponent a la seva etapa. És a dir, el CCIP servirà per a Secundària i el CCS per a Infantil-Primària; sempre per a canvis de nivell dins d’un mateix centre i no per a nous contractes.
-       L’alumnat universitari que estudiï fora de les Balears podrà matricular-se i cursar el FOLC mentre estigui cursant el darrer any de grau o del Màster de professorat; això s’estableix per evitar que, una vegada obtinguda la titulació acadèmica, encara s’hagi d’esperar un any més a poder obtenir la capacitació de català.
-       S’implementen mesures per assegurar que es pugui cursar el FOLC a distància.


-       L’esborrany d’Ordre encara ha de passar pel Consell Escolar

FSIE-Illes Balears ha reiterat la seva postura en relació a que el FOLC sigui un mèrit i no un       requisit, en consonància amb els requisits de capacitació de català de les comunitats autònomes de Catalunya i València, a les quals només s’exigeix el C1.

REDUCCIÓ JORNADA LECTIVA A SECUNDÀRIA

Com havia demanat FSIE, l’excedència per cura de fill o de familiar no suposarà un impediment per a sol·licitar la reducció de jornada a secundària de 24 a 23 hores lectives.

DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PT’s

-       S’ha destinat una partida extraordinària d’1 milió d’euros per a cobrir les situacions més greus de manca de suport a l’alumnat NEE.

-       La distribució ha estat del 70% per a xarxa pública (23 PT’s) i 30% a Concertada (10 PT’s).

-       No hi ha previsió de nous increments de personal docent per al present curs.

ÚS DE LA MASCARETA A CENTRES ESCOLARS

La normativa general fa obligatori l’ús de la mascareta als centres de treball, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. Aquesta normativa també s’aplica als centres escolars, per la qual cosa, l’ús de la mascareta és obligatori sempre que es comparteixin espais de treball.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 317 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB