flechaverdeFSIE INFORMA


QUÈ DEMANAM ALS TRIBUNALS?

- Que sigui compatible l’excedència per cura de fill amb l’acumulació de lactància.

- Que siguin compatibles el permisos sense sou amb l’acumulació de lactància.

SITUACIÓ ACTUAL:

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no permet als docents en pagament delegat acollir-se a una excedència per cura de fills si es gaudeix del permís de lactància de forma acumulada. S’ha d’esperar a que el nadó compleixi els 9 mesos d’edat.

Des de Conselleria s’interpreta que si s’està en excedència no se genera el dret al permís d’una hora diària de lactància i, per tant, tampoc la seva acumulació en un permís de 30 dies naturals. Es fa la mateixa interpretació per a posar impediments al gaudi de dies de permís sense sou durant els 9 primers mesos del nadó.

PER QUÈ ARA HO RECLAMA FSIE:

Perquè el passat mes de febrer es va publicar una sentència de l’Audiència Nacional en la qual el tribunal fallava a favor de la compatibilitat entre excedència i acumulació de lactància. L’Audiència Nacional interpreta, al contrari del que fa la Conselleria, que el dret a l’acumulació del permís de lactància és un dret subjectiu, desvinculat del nombre d’hores d’absència que s’haurien generat d’haver-se gaudit diàriament. L’Audiència també explica que, en el cas de diversitat d’interpretacions, sempre s’ha d’escollir la interpretació més favorable a afavorir l’exercici dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral.

Perquè, malgrat la sentència de l’Audiència Nacional, des de Conselleria d’Educació no s’ha volgut canviar la interpretació sobre la compatibilitat entre excedència i acumulació de lactància, ni a partir de les converses que des de FSIE hem mantengut amb els seus responsables, ni tampoc fent cas a la reclamació prèvia presentada.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 311 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB