Ley Fp 2
El  Ministeri d'Educació i Formació Professional ha convocat un fòrum virtual en el seu canal de Youtube, titulat "Una nova llei per a una nova Formació Professional". Aquest esdeveniment ha estat obert per la mateixa ministra Isabel Celaá. En primer lloc, ha fet una descripció del que des del ministeri entenen que necessita avui la Formació Professional per al seu futur. En paraules de la ministra, a Espanya necessitem, almenys, duplicar el percentatge de persones amb qualificació intermèdia.

Per a això, preveu un disseny del model estructural de la Formació Professional basada en dos pilars:

     - Acreditació de la competència dels professionals amb independència de la via per la qual es van adquirir.

     - La formació permanent i la requalificació dels treballadors i treballadores que permeti l'adaptació dels mateixos a les condicions a cada moment.

Per a això, anuncia la creació d'un sistema únic integral per a tot el públic objectiu: joves amb nova formació, i adults amb necessitat de requalificació, elaborant així una oferta formativa integral. Segons la ministra, la nova llei regularà, entre altres coses:

     - El model de formació professional i l'oferta de formació.

     - El reconeixement de les vies no formals d'acreditació professional.

     - L'adaptació de la FP Dual al teixit empresarial del país.

     - El paper de l'empresa en la Formació Professional.

     - El sistema nacional de qualificacions.

En aquest procés, ha anunciat la creació de grups de treball participatius i una bústia online perquè qualsevol pugui fer aportacions.

En FSIE apostem per la modernització i la millora de la Formació Professional com a base per a tenir més gent qualificada i ocupacions de major qualitat. La ministra indica que aquesta nova regulació "posarà en el centre a la persona i les seves necessitats de formació"; no obstant això, en FSIE pensem que a més hi ha una peça fonamental que també cal tenir en compte, que és el conjunt de professionals dels centres educatius de Formació Professional. Perquè tot això tiri a caminar, esperem que en la nova llei i en la seva memòria econòmica es contempli:

     - Un pla de formació contínua incentivat perquè el professorat de tots els centres que conformem el sistema educatiu (tant concertats com públics) pugui adaptar-se a cada moment a les necessitats educatives de les noves qualificacions professionals.

    - Un increment en les plantilles de centres concertats i públics que permeti, entre altres coses, poder dedicar-se establir relacions de col·laboració amb les empreses de l'entorn.

    - Una inversió en la millora i modernització de les infraestructures de tots els centres de Formació Professional, sigui com sigui la seva titularitat.

En FSIE esperem impacients al fet que s'obri el procés participatiu per a poder aportar la nostra visió que no és una altra que la dels professionals dels centres, i fer arribar la nostra contribució per a intentar millorar en la mesura que sigui possible la redacció de la nova llei.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 323 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB