Calendario implantacion LOMLOEDesprés de  la seva aprovació en la Cambra Alta el passat 23 de desembre la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) culminava la seva tramitació amb la publicació en el BOE el 30 de desembre. El nou text entrarà en vigor el pròxim dia 19 de gener de 2021 en diverses fases segons el calendari d'implantació que detallem a continuació.

En aquesta primera fase s'aplicaran les modificacions relatives a la participació i competències del Consell Escolar, claustre i directors, a l'autonomia dels centres docents, al procés de selecció de directors en els centres públics i a l'admissió d'alumnes (tret que el procés s'hagués iniciat abans de l'entrada en vigor del text).

Serà a l'inici del pròxim curs 2021/2022 quan s'aplicarà la nova regulació d'avaluació i promoció de totes les etapes educatives, les noves condicions de titulació en ESO, FP bàsica i Batxillerat, la titulació d'ensenyaments professionals de Música i Dansa i les noves condicions d'accés als ensenyaments.

Pots consultar les fases detallades en el Calendari d'Implantació de la LOMLOE que hem elaborat:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/LOMLOE/Calendario_implantacion_LOMLOE.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 359 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB