Ley FPLa Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha presentat al Consell de Ministres l'esborrany de l'avantprojecte de la futura Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional. El text consolida un sistema únic d'FP que integra l'FP del sistema educatiu i l'FP per a l'Ocupació en un sol model flexible dirigit tant a estudiants com a treballadors, empleats o aturats.

La futura norma estableix així una oferta ordenada en itineraris formatius que permeten la progressió a través de cinc graus ascendents:


 Grau A: Acreditació parcial de competències
 Grau B: Certificat de Competència Professional
 Grau C: Certificat Professional
 Grau D: Cicles Formatius (Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior)
 Grau E: Cursos d'especialització (títol d'especialista i Màster Professional)

A més, el text estableix que tota l'oferta tindrà caràcter dual i es dividirà en dos tipus: l'FP Dual General i l'Avançada. En la primera, que no tindrà caràcter laboral, el període d'estada en l'empresa serà d'entre el 25% i el 35% i l'empresa assumirà fins a un 20% dels continguts i resultats d'aprenentatge del currículum. En l'Avançada la formació en empresa serà d'entre el 35% i el 50% de la durada total de la formació, el centre de treball impartirà fins a un 40% dels mòduls professionals i s'estableix una relació contractual de l'estudiant amb l'entitat.

Entre altres novetats, la futura norma també agilita el sistema d'acreditació de competències professionals, consolidant el procés iniciat el mes de març passat amb l'aprovació del Reial decret 143/2021, i regula la relació entre els ensenyaments de Formació Professional i les universitàries, recollint el reconeixement mutu de formacions prèvies i impulsant nous models de col·laboració i desenvolupament de projectes compartits.

Quant al professorat, el text incorpora la figura del tutor dual del centre i del tutor dual d'empresa que duran a terme l'avaluació de l'alumnat en cadascun dels seus respectius espais, encara que l'avaluació final serà responsabilitat del centre educatiu. A més preveu la creació un nou cos de professors especialistes en sectors singulars, al qual podran accedir tècnics superiors d'FP en determinades especialitats, i inclou com a docents d'FP als professors i formadors que presten serveis en centres o entitats no pertanyents al Sistema Educatiu. L'esborrany d'avantprojecte també facilita que els docents actualitzin la seva formació amb estada en empreses.

Documents relacionats:

Presentación del Anteproyecto de Ley

Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

FSIENACIONAL

Hay 174 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM