Boletin Codigo etico ANECAEl consell Rector de ANECA, Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, va aprovar el seu Codi Ètic el passat 27 de maig. Aquest organisme autònom és l'encarregat d'avaluar, certificar i acreditar el sistema universitari amb la finalitat de la seva millora contínua i adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

El seu nou codi ètic recull, a més dels seus valors i normes de conducta a seguir pel seu personal, els compromisos respecte a grups d'interès, entenent-se per tals les persones, col·lectius i institucions que es relacionen amb ANECA, en particular: universitats, personal docent, personal investigador, personal d'administració i serveis, alumnat i societat en general.

FSIE ha elaborat un resum en el qual destaquem el dret de les persones sol·licitants a ser avaluades amb objectivitat, imparcialitat i rigor tècnic, a plantejar reclamacions sobre aquelles actuacions o pràctiques, i a presentar les al·legacions oportunes, entre altres.

Ja pots descarregar-te aquesta informació en el nostre darrer butlletí: https://cutt.ly/8nXvxx5

 

Documents relacionats:

Resumen Código Ético de ANECA

Cartel A3 Código Ético de ANECA

FSIENACIONAL

Hay 185 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM