WhatsApp Image 2021 06 21 at 16.01.25El passat dia 30 d'Abril es va signar un Preacord en el qual es recollien les principals millores i novetats que s'han incorporat al text del VII Conveni.

El Conveni ha estat subscrit, en el matí d'avui 21 de Juny, per FSIE, la resta de sindicats a excepció de CIG i per totes les patronals.

Aquesta signatura ratifica la nostra posició que era necessari denunciar el conveni anterior i que, fins i tot afrontant una situació complexa marcada per la pandèmia i la tramitació i aprovació de la LOMLOE, ha estat una negociació positiva i satisfactòria. La pròrroga del VI Conveni ens hauria portat a estar avui en la mateixa situació que fa dos anys sense cap avanç.

El Conveni recull totes les millores pactades en el Preacord que suposen importants avanços per als treballadors tant docents com per al personal d'administració i serveis.

Es podran percebre els increments salarials de 2020 i 2021 d'igual forma per a tots els treballadors independentment del seu nivell o categoria, s'introdueixen importants millores en els permisos retribuïts i excedències i per al PAS s'aconsegueix una important reducció de jornada que s'implantarà de manera progressiva.

S'han incorporat els acords sobre les sortides i sobre el “Control i registre horari”, eliminant dos dels escenaris de situacions possibles d'abús pels quals FSIE no ho va signar l'any 2019.

El Conveni estableix una Mesa Tècnica formada pels signants que continuarà abordant durant la vigència del mateix importants temes sobre els quals en aquest moment no ha estat possible aconseguir un acord. D'aquesta manera no cal esperar a negociar aquestes qüestions a la terminació de la vigència del Conveni, creant un àmbit de negociació viu i permanent dins de la Comissió Tècnica de Treball, incorporant-se al conveni vigent tan aviat com s'acordin. Per tant, el conveni introdueix millores molt importants, quedant obert a una negociació i millora contínua durant la seva vigència.

FSIE valora de forma molt positiva aquest VII Conveni i continuarà proposant millores a través de la Mesa Tècnica.

Ja pots consultar tota la informació en el nostre últim butlletí: https://cutt.ly/Wn2Q8m4

qrconvenio

FSIENACIONAL

Hay 46 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM