Cartel A3 Convenio Concertada TablasFSIE ha signat juntament amb la resta de sindicats, excepte CIG, i patronals les Taules salarials del Conveni de Concertada per als anys 2020 i 2021.

La signatura s'ha produït com a resultat de l'acord, subscrit dilluns passat, sobre el VII Conveni de centres d'ensenyament privat sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.

Els seus efectes econòmics seran retroactius des de l'1 de Gener de 2020 i les empreses hauran d'abonar els endarreriments de 2020 i 2021 en els tres mesos següents a la publicació del VII Conveni en el Boletín Oficial del Estado.

Les noves taules contemplen pujades salarials en tots els conceptes i per a tots els treballadors, nivells i categories professionals del 2% per a 2020 i del 0,9% per a 2021.

A més, com a part de l'acord del VII Conveni, les futures taules salarials hauran de ser aprovades per la Comissió Negociadora dins del termini de tres mesos següents a la publicació en el BOE de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat corresponent o la seva pròrroga.

Docents en pagament delegat de les Illes Balears

Els docents de l’escola concertada i d’educació especial en pagament delegat tenen congelat el sou a desembre de 2019 per la Llei de Pressuposts de la CAIB. Per tant, de moment no se’ls aplicarà l’increment de taules salarials del 2% per a 2020 i del 0’9% per a 2021.
Com informàrem, des de la Conselleria d’Educació s’anuncià una pujada similar a la que s’aplicarà als funcionaris de la comunitat autònoma que afectarà a sou base i triennis. Aquest augment encara ha de ser aprovat pel Consell de Govern.
En resum, malgrat s’hagin signat les taules salarials de concertada per als anys 2020 i 2021, per als docents en pagament delegat hem d’esperar a les decisions que prengui el Govern de les Illes Balears per a saber quin increment de sou s’aplica i sobre quins conceptes salarials.
Us mantindrem informats.


Documents relacionats:

Cartel Firma Tablas Salariales

Tablas salariales 2020-2021

FSIENACIONAL

Hay 36 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM