Una dels dubtes més freqüents dels treballadors quan sorgeix un problema o emergència familiar és si tenim dret a gaudir de dies lliures per a atendre els nostres afins. En consultar la normativa aplicable, ja sigui l'Estatut dels treballadors o el nostre conveni col·lectiu, ens trobem amb els graus de consanguinitat i afinitat com a mesura per a explicar la relació que ens uneix als nostres familiars. Cada generació és un grau i aquest determinarà el tipus de llicències o permisos als quals tenim dret i la quantitat de dies que comprenen.

És important diferenciar en aquests casos consanguinitat d'afinitat.

Consanguinitat: es refereix a la relació de parentiu natural existent entre membres de la pròpia família, és a dir, aquells que tenen un vincle de sang o legal, com pugui ser el corresponent a un procés d'adopció.

Afinitat: són els graus de parentiu que corresponen a la família del cònjuge i que s'adquireixen per mitjà d'un vincle legal.

En el cas de l'afinitat la relació de parentiu s'estableix a través del vincle legal del matrimoni principalment. Per a les parelles de fet contractades per una empresa privada, el gaudi dels permisos laborals com el corresponent al de matrimoni després de la seva inscripció com a parella de fet, el de maternitat/paternitat o per malaltia greu o defunció de la parella dependrà del seu conveni col·lectiu sectorial.

Pots consultar els diferents graus en el nostre Cartell. Si tens qualsevol dubte o consulta sobre aquest tema recorda que pots posar-te en contacte amb el teu sindicat FSIE més pròxim.

gradosfamiliares

FSIENACIONAL

Hay 42 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM