Permiso por nacimientoEl permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció i acolliment és un subsidi que es reconeix a les persones treballadores per suspendre el seu contracte de treball durant 16 setmanes, amb motiu del naixement, adopció o acolliment d'un fill o filla.
La quantia a percebre és l'equivalent al 100% de la base reguladora que es tingui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, prenent com a referència la data d'inici del període de descans, i està exempta a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Respecte al seu gaudi la mare biològica pot anticipar-lo fins a quatre setmanes abans de la data previsible de part i és obligatori gaudir ininterrompudament sis setmanes a jornada completa després del part pels dos progenitors.
Les deu setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció i en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50%.
Consulta tota la informació en el nostre últim Monogràfic.

FSIENACIONAL

Hay 193 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM