comision.jpg
El text inclou noves matèries i àrees de coneixement i atorga, per primera vegada, un caràcter educatiu al cicle de 0-3 anys.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional va lliurar aquest dimecres, en la reunió de la Conferència Sectorial d'Educació, una proposta de nova ordenació acadèmica a les CCAA en la qual recull ja noves assignatures i matèries per a les diferents etapes educatives.

La proposta, un dels pilars fonamentals del desenvolupament de la Llei d'Educació, serà treballada i debatuda amb les CCAA abans de ser remesa al Consell Escolar de l'Estat per al seu debat i valoració.

Aquesta nova ordenació, encara pendent de debat en la Conferència Sectorial d'Educació, introdueix qüestions rellevants com les següents:

 La nova oferta de batxillerat amb 4 modalitats: Ciències i tecnologia; Humanitats i Ciències socials; Arts; i General.
 La presència de noves assignatures i matèries en diferents etapes.
 La nova regulació curricular de l'Educació Infantil amb matèries que es desenvoluparan en el currículum.
 La desaparició d'itineraris en l'ESO.


Documents relacionats:

Propuesta de ordenación académica_MEyFP

FSIENACIONAL

Hay 142 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM