DialogoEl passat divendres dia 5 va tenir lloc una nova reunió de la Comissió Negociadora de l'XI Conveni Col·lectiu d'Ensenyament Privat.
Des que comencessin les negociacions, les organitzacions sindicals amb representació en la comissió (FSIE, USO, UGT, CC.OO. i CIG) hem treballat en una postura conjunta.
En l'àrea de permisos els sindicats hem insistit en l'extensió del permís per matrimoni, i tots els restants, a les parelles de fet, que el permís per hospitalització pugui començar en qualsevol moment mentre duri la seva causa i que el còmput dels permisos comenci sempre en el primer dia hàbil per al treballador.
Els principals punts en els quals les patronals han mostrat disconformitat és en la Borsa d'hores per a consultes mèdiques, que limiten a 10 en lloc de les 20 propostes pels sindicats, i que els permisos comencin a computar l'endemà si ja s'ha complert el 70% de la jornada laboral.
En la proposta conjunta s'han inclòs altres matèries com per exemple la possibilitat que el treballador que s'aculli a la jubilació parcial acumuli, en un o diversos períodes concentrats, el temps restant de treball fins a aconseguir la jubilació completa o incloure en el conveni un article sobre jubilació forçosa en adaptació al RD 28/2018.
També s'ha proposat la gratuïtat de l'ensenyament de fills de treballadors i d'altres conceptes, proporcionalment a la seva jornada; que es pugui acumular el permís de lactància, fins a 22 dies laborables; la disminució del preavís per baixa voluntària a 15 dies o que, en el cas d'excedències voluntàries, treballador i empresari puguin pactar millores, de mutu acord, respecte a la seva durada i a la reserva del lloc de treball.
Un dels punts en els quals hi ha hagut avanç, encara que insuficient, és en l'excedència per víctima de violència de gènere. De la proposta inicial de 6 mesos, la patronal ha ampliat a 9 la seva durada màxima, encara lluny de la proposta sindical de flexibilitzar la seva durada de mínim 1 mes a màxim 1 any.
No obstant això, pel que fa a les retribucions la proposta de les patronals, un increment del 3,5% en tres anys, és clarament insuficient i està molt lluny de de el 6% en els tres anys que podria durar el conveni proposat per la bancada sindical.
FSIE espera que la patronal millori les seves propostes, sobretot la salarial, per a poder avançar cap a la signatura d'un nou text.
La Mesa Negociadora tornarà a reunir-se divendres que ve 22 de novembre de 2021.

FSIENACIONAL

Hay 120 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM