hand g63a81a09d 1920
🍀 ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL: MÉS APROP 📄
A La Mesa de Concertada la Conselleria d’Educació ha acceptat les modificacions proposades per FSIE i els altres sindicats a la proposta d’acord de finançament de les jubilacions parcials:
Incloure els possibles afectats nascuts abans de 1960 i 1961.
Incloure una futura negociació d’accés a la jubilació parcial per als nascuts a partir de 1962.
Ara només falta el vist-i-plau de la Conselleria d’Hisenda per a poder deixar signat l’acord.
🍀 AUGMENT SALARIAL 2% 2022 I REGULARITZACIÓ TAULES SALARIALS
El Director General de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha anunciat un increment salarial, per als docents en pagament delegat de l’Educació Concertada i l’Educació Especial, del 2% per a 2022, el mateix percentatge que s’incrementa als funcionaris públics de la CAIB.
També ha dit que des del Departament de Concertada es regularitzarien les taules salarials de manera que s’ajustaran a les acordades sobre Conveni per a salari base i complements, a la vegada que es retallarà sobre els complements autonòmics les quantitats no incrementades durant el 2020 i 2021.
FSIE s’ha mostrat en desacord amb com es vol aplicar la pujada de 2% de 2022 (sobre els salaris congerlats de 2020 i 2021), així com amb la congelació salarial duita a terme pel Govern en aquests darrers dos anys de forma unilateral.
La Conselleria s’ha compromès a convocar una Mesa tècnica per a revisar com s’aplica l’increment de 2022.
🍀 AUGMENT CRIB PAS
Antoni Morante també ha explicat que al Projecte de Llei de Pressuposts 2022 hi ha previst un augment del 3% sobre els mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats. També un increment del mòdul econòmic de la unitat d’ATE.
FSIE ha demanat que aquest increment dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres porti aparellat un augment del CRIB del PAS, congelat en 124 € des de 2007.

FSIENACIONAL

Hay 119 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM