CONCERTADA COMUNICADO CONJUNTOLes organitzacions sindicals FSIE, FEUSO, UGT Serveis Públics i FECCOO en el marc de la Mesa negociadora del VII Conveni, plantegem fa unes setmanes a les organitzacions patronals la necessitat d'adequar el nou SMI per a les categories professionals el salari de les quals base coincidia amb aquest salari.
Aquest ha estat el criteri que s'ha vingut acordant pacíficament per totes les organitzacions signants del VII Conveni en les taules salarials en les dues ocasions anteriors que va pujar l'SMI.
Ara la patronal ens sorprèn amb una negativa a continuar aplicant el mateix que ha fet i sosté que si les retribucions totals estan per sobre del SMI (965) no és necessari realitzar cap pujada.
Òbviament no estem d'acord amb aquest canvi de criteri que fins avui es venia acordant i que repercuteix de manera negativa en les persones amb salaris més baixos i vulnerables del conveni.
Aquesta situació creada per la patronal suposa un punt d'inflexió de l'harmonia i confiança mútua entre les parts negociadores, que no fa molt temps vam ser capaços d'arribar a un acord i signar el VII conveni col·lectiu.
Les organitzacions sindicals som conscients i fem nostra la necessitat que l'Administració garanteixi la gratuïtat de l'ensenyament ajustant els mòduls econòmics al cost real del lloc escolar, però sense haver de repercutir les conseqüències d'aquesta insuficiència en els col·lectius més desfavorits.
Continuarem defensant la nostra posició que és la mateixa que s'ha venut portant a efecte fins a aquest inesperat canvi.

Documents relacionats:

FSIENACIONAL

Hay 249 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM