eduviolenciagenerejpegDavant la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, avui 25 de novembre segons la data establerta per l'ONU, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), reivindica la importància de l'educació en l'estratègia per a combatre tot tipus de violència a les aules, i especialment la de gènere. Així mateix, FSIE destaca el rol dels docents en el foment dels valors, la convivència i l'enfortiment de pràctiques preventives.
“Hem d'aconseguir que el col·legi sigui un lloc segur per a infants i adolescents ja que és l'espai on socialitzen i es formen com a persones” ha assenyalat el secretari general de FSIE, Jesús Pueyo.
Per a combatre la violència de gènere és indispensable, segons el parer de FSIE prevaler l'educació com a eina clau ja que possibilita educar en igualtat i desenvolupar una consciència social basada en l'erradicació de la violència en les seves diferents formes i evita també que es reprodueixin els estereotips de gènere.
L'exposició a situacions de violència de gènere, tant en l'entorn familiar com en l'escolar i social, té com a conseqüència l'increment de l'absentisme escolar, els mals resultats acadèmics, la deserció escolar, la baixa autoestima o la depressió.
Les ultimes estadístiques de l'INE sobre Prevenció de la Violència de Gènere en l'Adolescència (2010) avalaven l'increment casos de violència de gènere en centres educatius (col·legis i universitats) entre els més joves. Els propis mestres i professors constaten, mancant dades més recents, un increment de la violència a les aules en general a causa de múltiples casuístiques, entre altres les vivències dels propis escolars en les famílies d'origen.
“Per a interrompre el cicle de la violència, cal garantir la permanència de les mesures educatives destinades a prevenir la violència de gènere i estendre-les a tots els nivells educatius. Per a això convé inserir el seu tractament al llarg del desenvolupament educatiu de l'alumnat proporcionant al professorat els mitjans necessaris per a dur-les a terme de manera sistemàtica i eficaç”, afirma Pueyo.
En aquest sentit FSIE s'uneix a la crida de la UNESCO i la UNGEO que propugnen el següent:
- Integració, per part dels governs nacionals, de mecanismes de rendició de comptes, protecció i prevenció en matèria de violència de gènere relacionada amb l'escola en les polítiques i plans d'acció nacionals.
 -Major recerca i seguiment de la violència de gènere relacionada amb l'escola a fi d'entendre plenament la seva prevalença, els seus efectes en l'educació dels nens i els factors de risc en diferents països i contextos.
 -Labor mancomunada de docents, personal sanitari, policia, comunitats locals, líders religiosos i organitzacions de la societat civil, en els plans local i nacional, per a dur a terme programes que combatin de manera eficaç la violència de gènere relacionada amb l'escola.
 -Reconeixement clar en l'objectiu sobre educació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que atallar la violència de gènere relacionada amb l'escola constitueix un element fonamental per a l'assoliment de la igualtat en l'educació.

FSIENACIONAL

Hay 104 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM