CEE 2 scaledFSIE insisteix a recuperar el diàleg i adverteix que la futura normativa de desenvolupament de la professió docent no pot excloure ni discriminar els professionals de l'ensenyament concertat i privat.
El Consell Escolar de l'estat ha aprovat, en el ple celebrat aquest matí, l'Informe 2021 corresponent al curs escolar 2019-2020 amb 80 vots a favor i 1 abstenció.
En la seva intervenció davant el Ple del Consell, el Secretari General de FSIE ha destacat que el curs escolar 2019-2020 va quedar marcat per l'aprovació de la LOMLOE, una nova Llei orgànica que no va agradar a FSIE, ni per la forma en què va ser tramitada ni per part del seu contingut, raons ja àmpliament conegudes i exposades en el seu moment.
Jesús Pueyo ha cridat l'atenció sobre el fet que l'actual desenvolupament normatiu del currículum escolar de les diferents etapes educatives s'està duent a terme de forma excessivament ràpida. Aquesta situació està provocant que la majoria del professorat se senti desconnectat de la reforma, desmotivat i cansat de tants canvis. Sens dubte, “no és un bon símptoma per a qualsevol reforma que el professorat no estigui implicat en el seu desenvolupament i aplicació”, ha assenyalat.
També ha fet referència a la situació de pandèmia en la qual estem immersos destacant que, encara que afortunadament la letalitat ha baixat molt, la dura situació que hem i encara estem vivint ens ha ensenyat moltes coses que hem de millorar. L'experiència que es va acumulant ha de servir-nos per a preparar-nos millor per al futur i, en el cas de l'educació, s'han fet evidents, per exemple, les mancances tecnològiques tant materials com de competència digital o la necessitat d'adequar els edificis escolars per a garantir una bona climatització i qualitat de l'aire en aquests.
Finalment, El Secretari General de FSIE ha manifestat la seva confiança que l'etapa que s'ha obert, amb el nomenament de Pilar Alegría com a nova Ministra, retorni el diàleg i la negociació als fòrums previstos en la pròpia Llei i siguin espais eficaços en els quals realment es debatin i consensuen els temes que, amb tanta urgència, han de ser abordats en aquests àmbits. Com a exemples ha assenyalat, entre altres, la millora de les condicions laborals dels professionals docents i no docents, el finançament a cost real del lloc escolar, la necessària reducció de ràtios o la normativa que desenvoluparà la professió docent de la qual esperem no ser exclosos ni discriminats els docents de l'ensenyament concertat i privat.

FSIENACIONAL

Hay 127 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM