Cartel CAMBIOS XI Convenio PrivadaEl passat dia 9 de desembre es va signar un Preacord en el qual es recollien les principals millores i novetats que s'han incorporat al text de l'XI Conveni de Privada.
El Conveni ha estat subscrit, en el matí d'avui dia 17, per FSIE, la resta de sindicats a excepció de CIG i per totes les patronals. El Conveni recull totes les millores pactades en el Preacord que suposen importants avanços per als treballadors del sector.
Entre les millores podem destacar que s'han aconseguit avanços des del punt de vista econòmic, els treballadors percebran els increments salarials de 2021 de manera retroactiva en un termini de tres mesos des de la publicació del text en el BOE, i s'introdueixen importants canvis en els permisos retribuïts i excedències amb mesures com la creació d'una bossa de 15 hores per a consultes mèdiques i tutories de fills menors o la nova excedència per a víctimes de violència de gènere.
El Conveni estableix una Mesa Tècnica formada pels signants que continuarà abordant durant la vigència del mateix importants temes sobre els quals en aquest moment no ha estat possible aconseguir un acord. D'aquesta manera no cal esperar a negociar aquestes qüestions a la terminació de la vigència del Conveni, creant un àmbit de negociació viu i permanent dins de la Comissió Tècnica de Treball, que podrà incorporar les millores tan aviat com s'acordin.
FSIE valora de manera positiva aquest XI Conveni que donarà estabilitat al sector i continuarà proposant millores a través de la Mesa Tècnica en temes tan importants com la jornada de treball, la classificació professional o la revisió de la regulació de la Incapacitat Temporal.

Documents relacionats:

Cartel_Firmado XI Convenio de Privada

Acuerdo XI Convenio Privada

FSIENACIONAL

Hay 83 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM