NOVETATS SELECTIVITAT, FP i PROVES DE DIAGNÒSTIC

FSIE INFORMA:

NOVETATS SELECTIVITAT, FP i PROVES DE DIAGNÒSTIC:

-La EBAU se celebrarà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en extraordinària, segons ha aprovat la Conferència Sectorial d'Educació
-El model d'examen s'ajustarà a l'excepcionalitat que suposa l'actual estat d'alarma per a no perjudicar l'alumnat
-També s'ha aprovat flexibilitzar les pràctiques de Formació Professional i que se suspenguin les proves d'avaluació diagnòstica de 3r i 6è de primària i 4t de l'ESO.

MÉS INFORMACIÓ:

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200325-sectorial.html

Qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Publicada al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 23 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publica l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

https://comunicacion.fsie.es/documentos/administracion/Resoluci%C3%B3n_Servicios_Sociales_y_Atenci%C3%B3n_a_la_Dependencia_BOE-A-2020-4031.pdf

Discapacidad

EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL POSA EN MARXA INICIATIVES DIRIGIDES A DONAR SUPORT A l'ACTIVITAT DOCENT A DISTÀNCIA

Les difícils circumstàncies que estem travessant a causa de la crisi sanitària pel coronavirus estan obligant la ciutadania a donar el millor de si mateixos. Com no podia ser d'una altra manera els i les professionals del sector de l'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat no anaven a ser menys i estan realitzant un encomiable esforç per a intentar que aquesta situació excepcional afecti el menys possible a les seves alumnes i alumnes.
AprendoEnCasa
Des que es va decretar la suspensió de l'activitat lectiva presencial el personal docent està treballant incansablement per a continuar la formació del seu alumnat adaptant tota la labor educativa als mitjans digitals, a través de totes les plataformes, correu electrònic i eines online al seu abast.

Amb l'objectiu de facilitar l'accés als recursos educatius que s'utilitzen específicament per als processos d'educació o aprenentatge a distància, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha posat en marxa la web Aprenc a casa dirigida tant a famílies i alumnat com als docents.
Els professors i professores podran trobar en ella recursos d'utilitat per a totes les etapes educatives prèvies a la Universitat (Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional). També ofereix informació sobre la formació oberta posada en marxa per l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del Professorat (*INTEF) i altres iniciatives d'entitats privades, com a editorials o plataformes educatives, que posen els seus serveis a la disposició de la comunitat educativa.
Les Conselleries d'Educació de les CCAA han fet el propi posant a la disposició dels docents tots els seus recursos tècnics i didàctics.

Davant aquest nou escenari no han estat pocs els professionals que han denunciat les desigualtats que genera la bretxa digital entre l'alumnat de famílies més vulnerables que manquen de recursos per a seguir les activitats on-line. Des del *MEyFP han assegurat estar treballant en iniciatives dirigides especialment als estudiants de famílies socialment més vulnerables com la posada en marxa en col·laboració amb RTVE,de *Aprendemos a casa. Aquest projecte consisteix en una programació especial de cinc hores diàries de continguts educatius que s'emetrà en obert durant els matins, de dilluns a divendres, en Clan TV i en La 2 de TVE.

Des de FSIE volem agrair als docents, al personal d'administració i serveis i al personal complementari la gran labor que estan realitzant, assegurant la continuïtat de l'activitat educativa en aquests moments d'incertesa.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 148 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB