El Govern només prorroga el Pla MECUIDA i no aprova el permís retribuït que reclamava FSIE.

Manos ayuda 2En el BOE amb data d'avui s'estableix una nova pròrroga del “Pla Em Cuida” fins al 31 de maig de 2021. Aquest Pla permet flexibilitzar la jornada laboral per a la cura de familiars afectats per la COVID19. No obstant això, com temíem, el Govern no ha incorporat cap millora en aquest Pla abandonant una vegada més a les famílies i treballadors en plena tercera ona de la pandèmia.

Amb els contagis a l'alça en tot el territori, l'executiu continua incomplint la seva promesa anunciada el mes de setembre passat d'aprovar un permís remunerat per als treballadors que haguessin de quedar-se a cura d'un familiar malalt o en quarantena per contacte estret, mesura d'especial importància en l'àmbit educatiu i dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat.

FSIE ha denunciat reiteradament la insuficiència d'un Pla que, des de la seva aprovació el mes de març, ha generat una situació insostenible per a moltes persones. En alguns casos, especialment treballadors del sector de l'educació i atenció a la discapacitat, han hagut d'assumir una reducció del seu salari del 100% perquè no és possible l'adaptació o flexibilització de la seva jornada laboral. La realitat és que, avui dia, moltes famílies afronten serioses dificultats, tant econòmiques com de conciliació, per a cuidar dels seus fills menors d'edat i malalts per COVID19 o en quarantena preventiva.

Tant les xifres actuals com les previsions d'evolució de la pandèmia indiquen que estem encara lluny de controlar-la i la situació econòmica i laboral de molts treballadors és ja límit. Des de FSIE considerem inacceptable la deixadesa de funcions demostrada en aquest aspecte pel Govern que sembla haver decidit abandonar a milers de famílies a la seva sort davant una situació inèdita a nivell mundial.

Per això, exigim una vegada més que rectifiquin i, tal com es van comprometre, aprovin un permís retribuït que cobreixi les cures per malaltia o quarantena, vigent pel temps que romangui activada l'alerta sanitària per coronavirus, i que faci possible l'atenció de persones malaltes, especialment menors d'edat, persones amb discapacitat, majors i vulnerables, sense que el treballador resulti perjudicat en la seva retribució per aquest motiu.

Documents relacionats:

NdP_Los trabajadores seguirán asumiendo el coste de la incidencia al alza de la pandemia

FORMACIÓ HOMOLOGADA GRATUÏTA PER A AFILIATS

formaciofsie

FSIE-Illes Balears ofereix als seus afiliats, com a FORMACIÓ GRATUÏTA del curs 2020/21, la inscripció al Congrés Educa Experience 2021,

el qual tendrà lloc ON-LINE entre el 19 de febrer i el 20 de març.

L'assistència al Congrés Educa Experience 2021, organitzat per la Fundació Maecenas, certifica 20 hores de formació

ja que es troba HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Informació Congrés Educa Experience 2021

congres

Com em puc apuntar?

1) S'ha d'emplenar aquest FORMULARI. Termini: 11 de febrer.

2) Una vegada emplenat el formulari, FSIE-Illes Balears remetrà les vostres dades a l'entitat organitzadora del Congrés i aquesta us enviarà un correu electrònic amb un enllaç perquè en pogueu realitzar la inscripció definitiva.

He de pagar res?

No. La inscripció és gratuïta per a afiliats i nous afiliats*.

*Nous afiliats: la condició per accedir a la gratuïtat és la d'abonar mitjançant transferència la quota anual 2021 completa (72€). Enllaç formulari afiliació.

I si ja m'havia inscrit i pagat l'import de l'entrada al Congrés?

També has d'emplenar el formulari i FSIE-Illes Balears et descomptarà l'import abonat sobre la quota del 2n semestre de 2021.

EL GOVERN PRORROGA EL PLA “ME CUIDA” FINS A 31 DE MAIG

seniors 1505935 640

FSIE continua demanant ​​el permís retribuït que el Govern va anunciar per als qui han de tenir cura de familiars malalts o en quarantena per Covid-19.


Avui, 27 de gener de 2021, el BOE publica el Real Decret Llei 2/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Entre d’altres mesures, aquest RD prorroga, en la seva disposició addicional tercera, la vigència del Pla “Me Cuida” fins a 31 de maig de 2021:

“Disposición adicional tercera. Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el Plan MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2021.”
El pla “Me Cuida" permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per tenir cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que s'hagin vist afectats per la COVID-19.
Encara que s’hagi prorrogat novament aquest Pla, FSIE ve denunciant que és una mesura insuficient i perjudicial per als treballadors ja que són aquests els que fan front a aquesta situació havent de reduir el seu salari en alguns casos fins al 100%. Hi ha situacions personals i familiars en què un treballador no pot permetre una reducció del salari i, en molts casos, l'adaptació i flexibilització de la jornada no és possible en determinades activitats. La realitat és que per a molts ciutadans no existeix la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per poder tenir cura de familiars malalts de COVID-19 o en quarantena.
Davant d'aquesta situació, FSIE exigeix ​​la millora del Pla “Me Cuida” incloent l'aprovació d'un permís retribuït durant els dies de malaltia o quarantena. En una situació tan complexa i excepcional com la que estam vivint és imprescindible comptar amb una mesura de protecció per al treballador que faci possible, en aquestes circumstàncies tan especials i sense perjudici per al mateix, l'atenció i la cura de les persones, especialment menors, persones amb discapacitat, gent gran i vulnerables.


ENLLAÇ AL FSIE INFORMA PLA “ME CUIDA”: https://acortar.link/d5a5w

QR MECUIDA

FSIE DEMANA AL GOVERN LA PRÒRROGA DEL PLA “ME CUIDA”

FSIE denuncia la insuficiència del Pla i exigeix ​​el permís retribuït que el Govern va anunciar per als qui han de tenir cura de familiars malalts o en quarantena per Covid-19

cuida

El proper dia 31 de gener expira la pròrroga del pla “Me Cuida" que permet als treballadors per compte d'altri adaptar o reduir la seva jornada laboral per tenir cura de familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que s'hagin vist afectats per la COVID-19.
Encara que es prorrogui novament aquest Pla, FSIE ve denunciant que és una mesura insuficient i perjudicial per als treballadors ja que són aquests els que fan front a aquesta situació havent de reduir el seu salari en alguns casos fins al 100%. Hi ha situacions personals i familiars en què un treballador no pot permetre una reducció del salari i, en molts casos, l'adaptació i flexibilització de la jornada no és possible en determinades activitats. La realitat és que per a molts ciutadans no existeix la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per poder tenir cura de familiars malalts de COVID-19 o en quarantena.
El Govern ha incomplert la promesa anunciada al mes de setembre de 2020 de aprovar un permís retribuït per als treballadors que es veiessin obligats a quedar-se a casa per cuidar a familiars afectats pel coronavirus o restriccions derivades de la mateixa. Amb la tornada a les aules, aquest permís adquiria una especial rellevància en el àmbit educatiu i en la cura dels menors.
D'aquella promesa no s'ha tornat a saber res fins a la data i les famílies estan tenint molts problemes per poder cuidar els seus fills malalts de COVID-19 o en quarantena per contacte estret. El protocol seguit pels centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat davant d'un cas positiu, si bé necessari per a prevenir l'expansió del virus, afecta de manera immediata a moltes famílies que, davant el tancament de l'aula afectada, han d'afrontar la situació amb escasses o nul·les possibilitats de conciliació.
Davant d'aquesta situació, FSIE exigeix ​​la millora del Pla “Me Cuida” incloent l'aprovació d'un permís retribuït durant els dies de malaltia o quarantena i la seva pròrroga pel temps que sigui necessari per fer front a la crisi sanitària. En una situació tan complexa i excepcional com la que estam vivint és imprescindible comptar amb una mesura de protecció per al treballador que faci possible, en aquestes circumstàncies tan especials i sense perjudici per al mateix, l'atenció i la cura de les persones, especialment menors, persones amb discapacitat, gent gran i vulnerables.

FSIENACIONAL

ACOSO ESCOLAR

BUTLLETÍ DIGITAL

MECD

Hay 118 invitados y ningún miembro en línea

DISCAPACITAT

FORMACIO/INNOVACIO

WHATSAPP 691235572

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM