MESA Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil

cuánto cuesta una reunion eterna
Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i USO, integrants de la MESA Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que:

Els Centres d'Assistència i Educació Infantil Privats de l'etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19. Al mateix temps, milers de treballadores d'aquesta etapa educativa, estan sofrint de manera directa les conseqüències d'aquesta situació, posicionant a l'etapa del 0-3 anys com la baula més feble i més desprotegit de tot el sistema educatiu espanyol.

Amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, aquest sector ja es trobava patint una forta crisi ocasionada per molts aspectes: des de l'aparició de competència deslleial de centres autoritzats i no autoritzats però que envaeixen il·lícitament l'espai de l'educació infantil i als quals més a baix ens referirem, fins al més que preocupant descens de la natalitat al nostre país. Aquesta pandèmia, així, no ha fet més que potenciar la gravetat d'aquesta situació, doncs, al no tractar-se d'una etapa educativa obligatòria, les mesures de conciliació, així com la por al propi virus (és important ressaltar que els Centres Privats d'Educació Infantil, són centres segurs, que compleixen amb tots els protocols higiènics-sanitaris, tal com mostren les dades d'Educació i Sanitat, la qual cosa garanteix la seguretat de tot el seu personal i alumnat), han propiciat un descens de les matriculacions que va des del 40% fins més del 80%.

Cal recordar que abans de l'inici d'aquesta crisi sanitària, existien al nostre país més de 5.100 centres que albergaven a més de 250.000 alumnes i alumnes, i que empraven a més de 50.000 professionals, la majoria dones amb una titulació superior. Aquesta situació està derivant en el tancament constant de centres, superant-se en l'actualitat el 10% des de l'inici de la pandèmia, amb la consegüent pèrdua d'ocupació que això comporta.


Es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca

La resolució de 6 d'octubre, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca ha estat publicada en el BOE dissabte passat 17 d'octubre.

Aquestes modificacions van ser acordades en la reunió de la Mesa celebrada el passat 6 de març, en la qual es va presentar un text d'actualització legislativa del conveni fruit dels treballs realitzats per la Comissió Tècnica. Aquest text va ser aprovat per unanimitat i subscrit, d'una part, per les organitzacions sindicals FSIE, FeSP-UGT, FE-CC.OO. i USO, en representació dels treballadors afectats i, d'una altra, per les organitzacions empresarials EyG i CECE, en representació de les empreses del sector.

AMPLIACIÓ PLAN ME CUIDA.

Ampliación Plan MECUIDA 1 page 0001
FSIE INFORMA: com potser sabreu, els docents de pública han arribat a un acord amb la Conselleria per a poder reduir la seva jornada a més del 50% per atendre a fills i familiars per situacions derivades de la COVID.
Els treballadors de centres concertats i privats ja teníem mesures similars des del mes de març, prorrogades fins a 31 de gener de 2021, a través del Pla Me Cuida. Us en adjuntam butlletí informatiu.
Per a situacions personals o dubtes sobre com acollir-se o sol·licitar les mesures us podeu posar directament en contacte amb nosaltres via telèfon o email.

Ampliación_Plan_MECUIDA_1.pdf

Iniciades les negociacions del VII Conveni de Concertada.

FSIE INFORMA: Iniciades les negociacions del VII Conveni de Concertada.
A l'enllaç hi trobareu més informació, inclòs un document resum de les principals peticions de FSIE i de les patronals.
https://www.fsie.es/actualidad/2627-dan-comienzo-las-negociaciones-del-vii-convenio-colectivo-de-concertada-con-la-reunion-de-la-comision-negociadora-celebrada-hoy

FSIENACIONAL

MECD

Hay 19 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB