CALENDARI D'IMPLANTACIÓ DE LA LOMLOE

Calendario implantacion LOMLOEDesprés de  la seva aprovació en la Cambra Alta el passat 23 de desembre la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) culminava la seva tramitació amb la publicació en el BOE el 30 de desembre. El nou text entrarà en vigor el pròxim dia 19 de gener de 2021 en diverses fases segons el calendari d'implantació que detallem a continuació.

En aquesta primera fase s'aplicaran les modificacions relatives a la participació i competències del Consell Escolar, claustre i directors, a l'autonomia dels centres docents, al procés de selecció de directors en els centres públics i a l'admissió d'alumnes (tret que el procés s'hagués iniciat abans de l'entrada en vigor del text).

Serà a l'inici del pròxim curs 2021/2022 quan s'aplicarà la nova regulació d'avaluació i promoció de totes les etapes educatives, les noves condicions de titulació en ESO, FP bàsica i Batxillerat, la titulació d'ensenyaments professionals de Música i Dansa i les noves condicions d'accés als ensenyaments.

Pots consultar les fases detallades en el Calendari d'Implantació de la LOMLOE que hem elaborat:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/LOMLOE/Calendario_implantacion_LOMLOE.pdf

LA MINISTRA AVANÇA DETALLS DEL SEU PLA PER A LA FP EN EL FÒRUM "UNA NOVA LLEI PER A UNA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL”

Ley Fp 2
El  Ministeri d'Educació i Formació Professional ha convocat un fòrum virtual en el seu canal de Youtube, titulat "Una nova llei per a una nova Formació Professional". Aquest esdeveniment ha estat obert per la mateixa ministra Isabel Celaá. En primer lloc, ha fet una descripció del que des del ministeri entenen que necessita avui la Formació Professional per al seu futur. En paraules de la ministra, a Espanya necessitem, almenys, duplicar el percentatge de persones amb qualificació intermèdia.

Per a això, preveu un disseny del model estructural de la Formació Professional basada en dos pilars:

     - Acreditació de la competència dels professionals amb independència de la via per la qual es van adquirir.

     - La formació permanent i la requalificació dels treballadors i treballadores que permeti l'adaptació dels mateixos a les condicions a cada moment.

Per a això, anuncia la creació d'un sistema únic integral per a tot el públic objectiu: joves amb nova formació, i adults amb necessitat de requalificació, elaborant així una oferta formativa integral. Segons la ministra, la nova llei regularà, entre altres coses:

     - El model de formació professional i l'oferta de formació.

     - El reconeixement de les vies no formals d'acreditació professional.

     - L'adaptació de la FP Dual al teixit empresarial del país.

     - El paper de l'empresa en la Formació Professional.

     - El sistema nacional de qualificacions.

En aquest procés, ha anunciat la creació de grups de treball participatius i una bústia online perquè qualsevol pugui fer aportacions.

En FSIE apostem per la modernització i la millora de la Formació Professional com a base per a tenir més gent qualificada i ocupacions de major qualitat. La ministra indica que aquesta nova regulació "posarà en el centre a la persona i les seves necessitats de formació"; no obstant això, en FSIE pensem que a més hi ha una peça fonamental que també cal tenir en compte, que és el conjunt de professionals dels centres educatius de Formació Professional. Perquè tot això tiri a caminar, esperem que en la nova llei i en la seva memòria econòmica es contempli:

     - Un pla de formació contínua incentivat perquè el professorat de tots els centres que conformem el sistema educatiu (tant concertats com públics) pugui adaptar-se a cada moment a les necessitats educatives de les noves qualificacions professionals.

    - Un increment en les plantilles de centres concertats i públics que permeti, entre altres coses, poder dedicar-se establir relacions de col·laboració amb les empreses de l'entorn.

    - Una inversió en la millora i modernització de les infraestructures de tots els centres de Formació Professional, sigui com sigui la seva titularitat.

En FSIE esperem impacients al fet que s'obri el procés participatiu per a poder aportar la nostra visió que no és una altra que la dels professionals dels centres, i fer arribar la nostra contribució per a intentar millorar en la mesura que sigui possible la redacció de la nova llei.

FSIENACIONAL

ACOSO ESCOLAR

BUTLLETÍ DIGITAL

MECD

Hay 140 invitados y ningún miembro en línea

DISCAPACITAT

FORMACIO/INNOVACIO

WHATSAPP 691235572

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM