PUBLICAT EN EL BOE EL REIAL DECRET D'ENSENYAMENTS MÍNIMS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RD Primaria El BOE d'1 de març de 2022 ha publicat el “Reial decret pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària”.
Aquest Reial decret estableix els ensenyaments mínims de l'Educació Primària que constitueixen el 60% del currículum obligatori per a les Comunitats Autònomes que no tenen llengua cooficial i el 50% en les quals sí que la tenen.
Ara les CCAA hauran d'elaborar i aprovar la seva pròpia normativa per a completar el percentatge que correspon a la seva competència.
Pots consultar una síntesi del Reial decret en la revista que FSIE ha elaborat i que pots consultar en l'enllaç que adjuntem a continuació així com el Reial decret publicat en el BOE.
Documents relacionats:

Revista RD_Primaria

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

FSIE RECLAMA MÉS INVERSIÓ EN RECERCA I TRACTAMENTS EN EL DIA DE LES MALALTIES RARES

VLC DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS El dia 28 de febrer -29, en els anys de traspàs-, se celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares. Aquesta és una data commemorativa des de 2008, quan l'Organització Europea per a les Malalties Rares (EURORDIS) va decidir visibilitzar l'existència de malalties poc freqüents i reivindicar una major inversió en la seva recerca i tractament.
Des de llavors, diferents organismes internacionals s'han adherit a aquesta iniciativa, com la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) o la I Aliança Iberoamericana de Malalties Rares (ALIBER).
Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament, com ha fet FEDER a Espanya en diverses ocasions, fem una crida a les autoritats perquè es garanteixi la provisió de fons destinats a la recerca en malalties poc freqüents i que aquesta sigui inclosa com a activitat prioritària de mecenatge en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Amb la finalitat de garantir els drets de les persones afectades, és imprescindible que les administracions públiques destinin fons suficients per a la seva recerca, diagnòstic i tractament i perquè es garanteixi l'acompanyament mèdic i psicològic dels pacients.
Segons els paràmetres de les organitzacions sanitàries, es considera “malaltia rara” a aquella que només afecta a menys de cinc persones de cada 10.000, menys d'un 0,05% de la població. S'estima que existeixen més de 7.000 patologies d'aquest tipus, que imposen serioses limitacions en el dia a dia als qui les pateixen, provocant diferents tipus de discapacitat i en el pitjor dels casos sent de tipus sent degeneratiu.
Des de FSIE ens unim a aquestes reivindicacions amb la difusió de la campanya “#RarasperonoInvisibles”. Visibilitzem aquest dia i junts aconseguim que cap malaltia, per minoritària que sigui, quedi sense el seu adequat tractament i recerca.

FSIE INSISTEIX EN LA INSUFICIÈNCIA DEL “PLA ME CUIDA” I SOL·LICITA PERMISOS RETRIBUÏTS PER A LA CURA DE MENORS I PERSONES DEPENDENTS

Prorrogado Plan Mecuida
El Govern Central ha prorrogat el “Pla Me Cuida”, que permet als treballadors per compte d'altri adaptar o reduir la seva jornada laboral per a cuidar a familiars, fins al segon grau de consanguinitat, que s'hagin vist afectats per la COVID-19, fins al 30 de juny.

Des de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), recordem que aquest Pla és insuficient i perjudicial per als treballadors, ja que són aquests els que fan front a aquesta situació havent de reduir el seu salari en alguns casos fins al 100%.

Hi ha situacions personals i familiars en les quals un treballador no pot permetre's una reducció del salari i, en molts casos, l'adaptació i flexibilització de la jornada no és possible en determinades activitats. La realitat és que per a molts ciutadans no existeix la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral per a poder cuidar a familiars malalts de COVD-19 o en quarantena.

Des de FSIE, instem el govern una vegada més que aprovi de manera urgent un reial decret que estableixi baixes laborals o permisos retribuïts per als qui han d'atendre familiars dependents i fills menors d'edat que, a conseqüència del COVID, hagin de guardar quarantena sense la possibilitat que altres persones puguin fer-ho per ells.

Documents relacionats:

El passat 20 de gener vam acudir davant el Defensor del Menor per a reclamar una intervenció en aquest assumpte. Pots llegir l'escrit presentat aquí.

Per a visualitzar o descarregar el cartell que hem realitzat de síntesi, prem aquí.

FSIE DEMANA A LA MINISTRA D'EDUCACIÓ NEGOCIAR LA MILLORA DE LA PROFESSIÓ DELS DOCENTS D'ENSENYAMENT CONCERTAT I PRIVAT

Aula verdeLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), representant en la permanent del professorat de l'ensenyament concertat i privat, ha sol·licitat a la ministra d'Educació que les propostes que afecten els professionals del nostre sector es debatin i negociïn en la Mesa sectorial de l'ensenyament concertat com ve establert en la Llei orgànica d'Educació (LOE).
La ministra ha comparegut avui davant la comissió permanent del Consell Escolar de l'Estat (CEE) per a presentar el document amb 24 propostes de millora per a la reforma de la professió docent.
“Temes tan importants com la formació inicial i permanent, les titulacions del professorat, l'accés a centres privats, pràctiques i condicions laborals i retributives han de ser dialogades, negociades i acordades en la Mesa sectorial”, ha assenyalat Jesús Pueyo, secretari general de FSIE.
Per a FSIE, tenen especial rellevància les necessàries millores laborals i retributives que en el cas dels professionals de l'ensenyament concertat han de ser equiparables als seus homòlegs de la funció pública.
FSIE ha traslladat a la Ministra la seva total disposició per a col·laborar perquè la millora de la professió docent, de tots els docents, sigui una realitat. “El 30% dels docents exerceixen la professió en centres concertats i privats i no poden ser exclosos del debat, per la qual cosa esperem que el Ministeri obri la via del diàleg amb les organitzacions que els representem” ha conclòs Pueyo.
Documents relacionats:


NdP_FSIE pide diálogo a la ministra de educación

FSIENACIONAL

Hay 66 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM