PLA DE TRANSICIÓ A LA "NOVA NORMALITAT"

plan transicion hacia una nueva normalidad 1 638
Us adjuntam les Instruccions oficials publicades ahir per Moncloa, després de la roda de premsa del President. Es dissenya el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, amb una “previsió orientativa” de les fases a seguir i el cronograma d'aplicació, també de caràcter “orientatiu”.

PLAN_para_la_transicion_hacia_una_nueva_normalidad.pdf

Anexo_II._FASES_de_transicion_a_una_nueva_normalidad.pdf

Anexo_III._CRONOGRAMA_orientativo.pdf

FSIE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL POSANT EL FOCUS EN LES MESURES NECESSÀRIES DAVANT EL NOU ESCENARI DEGUT Al COVID19

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, FSIE vol mostrar, com ho ha fet sempre, el seu compromís amb la protecció de la salut de les persones per a l'acompliment del treball en un entorn laboral segur i digne. L'actual situació ha mostrat la necessitat de protegir-se amb gran intensitat de la possibilitat de contagi per malalties infeccioses, però a més ha posat en relleu que també hem d'observar els riscos inherents a la implementació del teletreball garantint en aquest cas la protecció necessària fora de l'entorn laboral que fins ara havia estat l'habitual.     Aquest dia també ens permet posar el focus en les malalties que sofreixen les persones a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions i promoure una cultura de consciència i responsabilitat dels empresaris per a assegurar als seus treballadors una ocupació digna i lliure de riscos que atemptin contra la seva integritat i qualitat de vida.

Campaña Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

     Des de FSIE, en aquesta ocasió ens proposem abordar el brot de malalties infeccioses en el treball, prestant especial atenció a l'actual pandèmia de COVID-19 i intentant crear una consciència social per a disminuir els riscos i danys que puguin sofrir els professionals en el sector de l'Educació i de l'Atenció a persones amb discapacitat. Per això recordem que mentre es mantingui l'actual situació:
- Aquells treballadors que hagin pogut accedir al teletreball han de mantenir l'horari habitual, vigilant en tot cas que es guardin els descansos necessaris durant el dia, a més de respectar el dret a la desconnexió digital.
- En el cas que el teletreball no sigui una opció factible, des de FSIE recordem que les persones que han d'acudir a la seva empresa han de fer-ho amb les màximes garanties de seguretat i protecció de la salut, organitzant les entrades i sortides de manera que es pugui mantenir la distància interpersonal preceptiva, evitant els desplaçaments que no siguin essencials, i facilitant els equips de protecció individuals necessaris per a protegir-se d'una possible infecció.
     A més de les empreses, les administracions també han de jugar un paper fonamental en la protecció de la seguretat i la salut, i per això sol·licitem:
- Que des de les administracions competents es fomenti la formació necessària als delegats i membres de comitè de seguretat i salut, en un primer moment, per a després fer-ho extensible a la resta de treballadores i treballadors de l'ensenyament i atenció a les persones amb discapacitat per a reconèixer i evitar els riscos derivats d'aquesta nova realitat.
- Quan arribi el moment de reincorporar-nos als nostres centres de treball, sol·licitem a les Administracions que realitzin els test necessaris tant entre el personal dels centres, com entre l'alumnat i els usuaris i les usuàries per a poder identificar els possibles focus d'infecció i així garantir un entorn laboral salubre i segur.
     La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament vol mostrar el seu profund agraïment a totes aquelles persones que, en aquestes difícils circumstàncies, estan exercint la seva labor professional en sectors essencials posant en risc la seva salut.
      Des de FSIE volem tenir un record especial per a les víctimes d'aquesta pandèmia i els seus familiars.

FSIE HA REMÈS PROPOSTES D'ESMENES A TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS DAVANT EL PROJECTE DE LA LOMLOE

força
El Govern segueix endavant amb el tràmit parlamentari del Projecte de LOMLOE en unes circumstàncies que impedeixen el debat i participació de la societat civil.
FSIE ha remès a tots els grups parlamentaris proposades d'esmenes perquè puguin presentar-les i defensar-les en el tràmit parlamentari.
Entre elles es troben exigències llargament reivindicades per FSIE com l'equiparació salarial total amb l'ensenyament públic, l'homogeneïtzació de la càrrega lectiva en tots els centres sostinguts amb fons públics, l'aplicació del pagament delegat al Personal d'Administració i Serveis (PAS) o la permanència dels centres de Educació Especial entre altres.

Consulta les esmenes més destacades en el nostre últim Butlletí:

https://www.fsie.es/documentos/Boletin_Digital_FSIE/Boletin_Enmiendas_LOMLOE.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 31 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB