Publicat el IX Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada.

No reglada artesS'ha publicat en el Butlletí oficial de l'Estat d'ahir, 28 d'octubre, mitjançant Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Direcció General de Treball, el IX Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada.

El text va ser subscrit el 22 de juliol de 2021 per les organitzacions empresarials CECAP, CECE, ACADE-FECEI i ANCED en representació de les empreses del sector, i pel sindicat FECCOO en representació dels treballadors.

El conveni ,que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2022, afecta totes les empreses privades que es dediquin a impartir ensenyament i formació no reglada, ja sigui presencial, a distància, semipresencial o en línia.

La seva entrada en vigor es produeix a partir de la data publicació en el BOE i els seus efectes econòmics s'aplicaran amb efectes retroactius d'1 de gener de 2020. Les empreses disposaran d'un termini de tres mesos a comptar des del dia d'ahir per a fer efectius els endarreriments que en el seu cas puguin correspondre.

Documents relacionats:

IX Convenio Enseñanza y formación no reglada

CONEIXES TOTES LES MILLORES DEL VII CONVENI DE CONCERTADA EN LA JORNADA DEL PAS?

Cartel Jornada PASEl VII Conveni de Concertada introdueix millores en la jornada del personal d'administració i serveis com la reducció de la jornada anual. L'aplicació d'aquesta millora es realitzarà de manera automàtica, sense que els treballadors hagin de fer res, a partir de 2022 i de manera gradual.

 - 2022: 1.590 hores anuals.

 - 2023: 1.580 hores anuals.

 - 2024: 1.570 hores anuals.

La concreció de la jornada podrà fer-se de moltes maneres diferents sempre tenint en compte que aquesta jornada anual es comptabilitza per any natural, no per curs escolar.

Aquesta reducció horària no comporta reducció salarial ni afecta a les vacances ja que és una millora laboral que a més inclou que les gestions realitzades fora del centre siguin considerades temps efectiu de treball.

En el que als permisos es refereix hi ha també diverses novetats com la creació d'una bossa de 20h anuals per a consultes mèdiques i tutories de fills menors i que el permís per matrimoni sigui també per a les parelles de fet.

A més, els permisos per hospitalització o malaltia greu podran iniciar-se en qualsevol moment mentre duri el fet causant i començaran a comptar a partir del primer dia hàbil. D'igual forma, si el treballador ha completat el 70% de la seva jornada el permís començarà a partir de l'endemà i no es computaran els dies que es considerin no laborables com poden ser els caps de setmana.

Pots consultar tota la informació en el nostre darrer  Monogràfic.


Documents relacionats:

Cartel_Jornada PAS en el VII Convenio: Mejoras

FORMACIÓ HOMOLOGADA GRATUÏTA PER AFILIATS

Des de FSIE-Illes Balears tornam oferir als nostres afiliats i afiliades en aquest curs 2021-22 una nova possibilitat de cursar formació homologada gratuïta. Es tracta d'una nova col·laboració amb la Fundació Maecenas, en aquest cas el "Congreso on-line Educa Experience 2021 edicíón Educación Infantil", de 20 hores de formació homologada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i especialment dirigida a professionals de l'etapa d'Infantil i del primer cicle de Primària.

IMPORTANT: per a poder aplicar la gratuïtat, heu de realitzar-ne primer una sol·licitud a FSIE-Illes Balears mitjançant el formulari següent:

flechaverdeEnllaç formulari preinscripció

Clicant sobre la imatge inferior obtendràs informació més detallada sobre el Congrés on-line:

cartellformacio

FSIE considera irreal i insuficient la pujada del 2% acordada para el 2022

Els docents de Concertada tornaran a perdre poder adquisitiu, a diferència dels seus companys de la resta de l’Estat.
credit squeeze gad5d85be8 1920
 
La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), sindicat independent majoritari a l'ensenyament concertat a Espanya, denúncia, per insuficient, la proposta del Govern central d'incrementar un 2% en totes les partides dels mòduls econòmics dels concerts educatius en les diferents etapes.
L'any 2021 totes les partides van pujar el 0,9% mentre que l'IPC acabarà, a 31 de desembre d'aquest any, al voltant del 2,2%. Per tant, els treballadors terndran una nova pèrdua de poder adquisitiu al voltant d'un 1,1% que se suma a les pèrdues acumulades en anys anteriors.
A més, com ve denunciant de manera reiterada FSIE, l'aplicació de la mateixa pujada percentual que els funcionaris públics suposa incrementar les diferències salarials existents entre els professionals de la concertada i els seus homòlegs de la pública, en lloc de complir amb l’equiparació salarial dels docents en pagament delegat establerta en l'article 117 de la Llei orgànica d'Educació.
 
Pitjor a Balears
FSIE_Illes Balears per la seva banda considera irreal aquest anunciat increment del 2% ja que a Balears sembla que es vol aplicar sobre les retallades salarials dels anys 2020 i 2021 decidits unilateralment pel Govern per al personal al servei de l'administració en un greuge comparatiu amb la resta de comunitats autònomes, a les quals no es varen aplicar retallades salarials.
Calcula FSIE que, sobre un sou base sense complements d'un mestre d'Infantil o Primària de Concertada o Educació Especial aquest 2% fictici suposa una pèrdua d'uns 35€ mensuals, una quantitat superior per als professors de secundària.
FSIE sol·licitarà a Conselleria d'Educació que l'increment del 2% per a 2022 es calculi sobre els salaris que s'haurien abonat si s'haguessin aplicat els augments del 2% per al 2020 i del 0'9% per 2021 en la seva integritat.
 

FSIENACIONAL

Hay 74 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM