SIGNAT EL VII CONVENI DE CENTRES D'ENSENYAMENT PRIVAT SOSTINGUTS TOTALMENT O PARCIALMENT AMB FONS PÚBLICS

WhatsApp Image 2021 06 21 at 16.01.25El passat dia 30 d'Abril es va signar un Preacord en el qual es recollien les principals millores i novetats que s'han incorporat al text del VII Conveni.

El Conveni ha estat subscrit, en el matí d'avui 21 de Juny, per FSIE, la resta de sindicats a excepció de CIG i per totes les patronals.

Aquesta signatura ratifica la nostra posició que era necessari denunciar el conveni anterior i que, fins i tot afrontant una situació complexa marcada per la pandèmia i la tramitació i aprovació de la LOMLOE, ha estat una negociació positiva i satisfactòria. La pròrroga del VI Conveni ens hauria portat a estar avui en la mateixa situació que fa dos anys sense cap avanç.

El Conveni recull totes les millores pactades en el Preacord que suposen importants avanços per als treballadors tant docents com per al personal d'administració i serveis.

Es podran percebre els increments salarials de 2020 i 2021 d'igual forma per a tots els treballadors independentment del seu nivell o categoria, s'introdueixen importants millores en els permisos retribuïts i excedències i per al PAS s'aconsegueix una important reducció de jornada que s'implantarà de manera progressiva.

S'han incorporat els acords sobre les sortides i sobre el “Control i registre horari”, eliminant dos dels escenaris de situacions possibles d'abús pels quals FSIE no ho va signar l'any 2019.

El Conveni estableix una Mesa Tècnica formada pels signants que continuarà abordant durant la vigència del mateix importants temes sobre els quals en aquest moment no ha estat possible aconseguir un acord. D'aquesta manera no cal esperar a negociar aquestes qüestions a la terminació de la vigència del Conveni, creant un àmbit de negociació viu i permanent dins de la Comissió Tècnica de Treball, incorporant-se al conveni vigent tan aviat com s'acordin. Per tant, el conveni introdueix millores molt importants, quedant obert a una negociació i millora contínua durant la seva vigència.

FSIE valora de forma molt positiva aquest VII Conveni i continuarà proposant millores a través de la Mesa Tècnica.

Ja pots consultar tota la informació en el nostre últim butlletí: https://cutt.ly/Wn2Q8m4

qrconvenio

PUBLICAT EN EL BOE EL CODI ÈTIC D'ANECA

Boletin Codigo etico ANECAEl consell Rector de ANECA, Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, va aprovar el seu Codi Ètic el passat 27 de maig. Aquest organisme autònom és l'encarregat d'avaluar, certificar i acreditar el sistema universitari amb la finalitat de la seva millora contínua i adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

El seu nou codi ètic recull, a més dels seus valors i normes de conducta a seguir pel seu personal, els compromisos respecte a grups d'interès, entenent-se per tals les persones, col·lectius i institucions que es relacionen amb ANECA, en particular: universitats, personal docent, personal investigador, personal d'administració i serveis, alumnat i societat en general.

FSIE ha elaborat un resum en el qual destaquem el dret de les persones sol·licitants a ser avaluades amb objectivitat, imparcialitat i rigor tècnic, a plantejar reclamacions sobre aquelles actuacions o pràctiques, i a presentar les al·legacions oportunes, entre altres.

Ja pots descarregar-te aquesta informació en el nostre darrer butlletí: https://cutt.ly/8nXvxx5

 

Documents relacionats:

Resumen Código Ético de ANECA

Cartel A3 Código Ético de ANECA

LA MINISTRA D'EDUCACIÓ PRESENTA L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'FP EN EL CONSELL DE MINISTRES

Ley FPLa Ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha presentat al Consell de Ministres l'esborrany de l'avantprojecte de la futura Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional. El text consolida un sistema únic d'FP que integra l'FP del sistema educatiu i l'FP per a l'Ocupació en un sol model flexible dirigit tant a estudiants com a treballadors, empleats o aturats.

La futura norma estableix així una oferta ordenada en itineraris formatius que permeten la progressió a través de cinc graus ascendents:


 Grau A: Acreditació parcial de competències
 Grau B: Certificat de Competència Professional
 Grau C: Certificat Professional
 Grau D: Cicles Formatius (Grau Bàsic, Grau Mitjà i Grau Superior)
 Grau E: Cursos d'especialització (títol d'especialista i Màster Professional)

A més, el text estableix que tota l'oferta tindrà caràcter dual i es dividirà en dos tipus: l'FP Dual General i l'Avançada. En la primera, que no tindrà caràcter laboral, el període d'estada en l'empresa serà d'entre el 25% i el 35% i l'empresa assumirà fins a un 20% dels continguts i resultats d'aprenentatge del currículum. En l'Avançada la formació en empresa serà d'entre el 35% i el 50% de la durada total de la formació, el centre de treball impartirà fins a un 40% dels mòduls professionals i s'estableix una relació contractual de l'estudiant amb l'entitat.

Entre altres novetats, la futura norma també agilita el sistema d'acreditació de competències professionals, consolidant el procés iniciat el mes de març passat amb l'aprovació del Reial decret 143/2021, i regula la relació entre els ensenyaments de Formació Professional i les universitàries, recollint el reconeixement mutu de formacions prèvies i impulsant nous models de col·laboració i desenvolupament de projectes compartits.

Quant al professorat, el text incorpora la figura del tutor dual del centre i del tutor dual d'empresa que duran a terme l'avaluació de l'alumnat en cadascun dels seus respectius espais, encara que l'avaluació final serà responsabilitat del centre educatiu. A més preveu la creació un nou cos de professors especialistes en sectors singulars, al qual podran accedir tècnics superiors d'FP en determinades especialitats, i inclou com a docents d'FP als professors i formadors que presten serveis en centres o entitats no pertanyents al Sistema Educatiu. L'esborrany d'avantprojecte també facilita que els docents actualitzin la seva formació amb estada en empreses.

Documents relacionats:

Presentación del Anteproyecto de Ley

Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

FSIENACIONAL

Hay 60 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 691235592

TELEGRAM