Registrada a Conselleria una petició de Mesa de Concertada.

flechaverdeFSIE INFORMA:
Hem registrat a Conselleria una petició de Mesa de Concertada per a tractar els temes següents:
1.- Problemàtica entre els grups de convivència estable i la jornada lectiva. Ens trobam que la jornada lectiva màxima setmanal a les Illes Balears és de 24h lectives, els alumnes d'infantil i primària tenen una jornada lectiva setmanal de 25h. Això ha generat algunes controvèrsies. És fa urgent i necessari que es tracti i es trobi una solució. La jornada laboral no s'ha modificat i és de 24h lectives setmanals com a màxim (més les complementàrires corresponents).
2n.- La reducció a 23h lectives a secundària i l'impediment que posa Conselleria per a docents que hagin gaudit d'excedència per a cura de fill o familiar.
3r.- Les hores que els especialistes d'atenció a la diversitat han de dedicar a donar classe i que es resten de l'atenció dels alumnes amb necessitats.
4t.- Situació dels pressuposts de la Comunitat Autònoma amb relació a la Concertada, amb especial referència a increment 2% i altres millores aturades.

La Plataforma Concertats inicia una ronda de contactes amb els diferents Grups Parlamentaris davant les preocupants propostes d'esmena presentades per la coalició de Govern.

La Plataforma Concertats inicia una ronda de contactes amb els diferents Grups Parlamentaris davant les preocupants propostes d'esmena presentades per la coalició de Govern.

NOTAPRENSA page 0001NOTAPRENSA page 0002

Després de conèixer les esmenes a la LOMLOE presentades pel PSOE i Unides Podem que empitjoren el text original del Projecte de Llei, la Plataforma Concertats ha manifestat la seva preocupació per l'atac que suposen algunes d'aquestes esmenes a l'actual complementarietat dels models educatius, al sistema de concerts, a la llibertat de les famílies i a la situació dels treballadors de l'ensenyament concertat. La Plataforma ha sol·licitat una reunió amb els diferents Grups Parlamentaris per a exposar les seves propostes, transmetre el seu desig de col·laboració perquè la LOMLOE sigui una llei de consens que duri en el temps i no una altra llei de partit, com així està succeint, i sol·licitar el seu suport perquè no prosperin les mesures que atempten contra la llibertat d'ensenyament.
 En aquest sentit, el passat 24 de setembre la Plataforma va mantenir una reunió amb el Grup parlamentari Popular en la qual aquest els va transmetre les esmenes que havien presentat i van mostrar el seu suport als plantejaments de la Concertats. Així mateix, el 5 d'octubre va assistir a una reunió amb el Grup Parlamentari Ciutadans, al qual va fer arribar la seva enorme preocupació per la deriva totalitària que ha pres la LOMLOE, llei que vol aprovar-se sense ni tan sols comptar amb la participació de tota la comunitat educativa, a la qual se li ha impedit la possibilitat de fer sentir la seva veu en el Parlament com així han aprovat PSOE i Unides Podemos.
En el dia d'avui s'ha mantingut també una reunió amb el Grup Parlamentari VOX, al qual ha fet arribar les seves propostes educatives per a la LOMLOE, que ha manifestat el seu compromís de donar suport a les esmenes que defensin la llibertat d'ensenyament.
La Plataforma Concertats, en la qual estan representats les famílies, els treballadors de l'ensenyament i els titulars dels centres, han manifestat a aquests Grups Parlamentaris, en primer lloc, que la LOMLOE vol suprimir la lliure elecció de les famílies i la demanda social com a criteri per a mantenir o reduir aules, a més de reforçar el criteri de zonificació, que restringeix encara més aquesta llibertat.
En segon lloc, que el Projecte de Llei s'oblida completament del professorat i dels treballadors del sector, perquè no inclou cap mesura que millori la situació dels docents, més aviat al contrari, acreix encara més les inflades desigualtats existents amb els seus homòlegs de la xarxa pública.
En tercer lloc, la LOMLOE menyscaba la seguretat jurídica i laboral en el sector i tindrà greus conseqüències sobre el manteniment i la qualitat de l'ocupació.
Els integrants de la Plataforma, com així li ho han fet saber als Grups Parlamentaris amb els quals ja s'han reunit, desitgen una llei que solucioni els veritables problemes de l'aprenentatge de l'alumnat, que aposti per l'autonomia dels centres, per la innovació i pel respecte als drets de pares, alumnes i educadors i que aportació el finançament necessari. La LOMLOE sembla tenir altres objectius més ideològics que educatius.
La Plataforma Concertats es mostra molt crítica amb els plantejaments del Govern i amb les formes amb les quals està actuant, eliminant fins i tot que, com així ha estat en altres ocasions, la comunitat educativa pugui mostrar en el Parlament el seu desacord amb unes mesures que propicien la confrontació social marginant deliberadament a les famílies, treballadors i centres educatius que en l'exercici dels seus drets constitucionals han triat democràticament una educació diferent a la pública.
La Plataforma està pendent de la convocatòria de la resta de Grups Parlamentaris.
NOTA DE PREMSA:

FSIE SOL·LICITA AL GOVERN CENTRAL UN PERMÍS RETRIBUÏT PER A PARES I LA MODIFICACIÓ DEL NIVELL DE RISC DELS TREBALLADORS DE CENTRES EDUCATIUS

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) ha remès un escrit al President del Govern exigint l'aprovació immediata d'un permís retribuït per als pares, mares o tutors legals que hagin de quedar-se en el seu domicili a conseqüència que els seus fills estiguin en quarantena per COVID-19.

A pesar que el Vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, va anunciar l'aprovació d'una baixa laboral per aquesta causa i fins i tot el Secretari d'Estat de Drets Socials manifestés fa setmanes que “aquesta baixa és una mesura essencial que serà aprovada pel Ministeri de Seguretat Social i Treball”, la veritat és que el Govern segueix sense donar solució a aquest problema que ja està afectant un nombre important de famílies.

NOTA DE PREMSA:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Nota_de_prensa_FSIE_solicita_al_Gobierno_un_permiso_retribuido_para_padres_y_la_modificacion_del_nivel_de_riesgo_de_los_trabajadores_de_centros_educativos.pdf

CARTA AL PRESIDENT:https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Carta_al_SR._Presidente_del_Gobierno._Permiso_Retribuido.pdf

Nota P 2020 10 07 Permiso Retribuidopdf page 0001 Nota P 2020 10 07 Permiso Retribuidopdf page 0002

IMPORTANTS PROPOSTES DE FSIE SÓN APROVADES PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR DE L'ESTAT

FSIE va presentar en la Comissió Permanent propostes de millor per als treballadors de l'ensenyament concertat, del sector i del sistema educatiu.

Una vegada més, la Permanent recolza aquestes propostes per a la seva incorporació a l'Informe 2020 que s'aprovarà en el Ple del Consell del pròxim 29 d'octubre.

Lamentablement, el Govern i el MEyFP continuen desoint aquestes propostes mentre incrementa els seus esforços per a dificultar l'existència de l'ensenyament concertat posant en perill milers de llocs de treball.

FSIE continuarà treballant i reclamant que es facin realitat les seves propostes que ja pots consultar en el nostre últim Butlletí: https://www.fsie.es/documentos/Boletin_Digital_FSIE/Boletin_Enmiendas_CEE.pdf

Boletin Enmiendas CEE page 0001Boletin Enmiendas CEE page 0002

FSIENACIONAL

MECD

Hay 17 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB