FSIE INFORMA: ACUMULACIÓ JUBILACIÓ PARCIAL A CONCERTADA EN UN ÚNIC PERÍODE ININTERROMPUT

Arrel de dues sentències del Tribunal Suprem, el passat 10 d’octubre l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va admetre la possibilitat de concentrar la jornada de treball de la persona jubilada parcialment en un únic període de treball, és a dir, que el jubilat parcial concentra totes les hores de feina en el primer període de jubilació per a després deixar d’assistir al centre de treball fins a la jubilació total.

Què ha fet FSIE?

Una vegada coneguda la resposta de la Seguretat Social va registrar dues sol·licituds a la Conselleria d’Educació en les quals demanàvem que donassin instruccions de com aplicar a Concertada aquesta possibilitat d’acumulació.

Resposta Conselleria d’Educació:

Dimecres 20 de desembre, la Direcció General de Personal Docent ha emès unes instruccions sobre com es tractarà la jubilació parcial perquè es pugui acumular en un únic període (TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES).

Aquesta resposta no l’ha aconseguida ni guanyada cap sindicat en concret, sinó que ha estat el resultat de les diferents consultes fetes per uns i altres. I així ho ha comunicat la mateixa Conselleria d’Educació: “En resposta a les diferents sol·licituds per part dels sindicats respecte a l’acumulació en un únic període ininterromput la totalitat de les hores de treball en una jubilació parcial remetem el tractament que es durà a terme en aquest Departament”.

Us adjuntam la informació/instruccions enviada per la Conselleria d'Educació i Universitat.

TRACTAMENT_JUBILACIONS_PARCIALS_ACUMULADES.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 36 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB